balkenzager

Backlinks

Dit is een lijst van pagina's die terug lijken te wijzen naar de huidige pagina.

 • Abrahams Offerande (Westzaandam)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAbrahams Offerande (Westzaandam)

  Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok. De windbrief van de balkenzager werd gegeven in augustus 1689. De molen stond ter hoogte van de tegenwoordige Langestraat. Hij werd gesloopt in 1898.

  westzaandam paltrok balkenzager
 • Abrahams Offerande (Oostzaandam)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAbrahams Offerande (Oostzaandam)

  Houtzaagmolen te Oostzaandam, paltrok. De windbrief van de balkenzager werd gegeven in september 1716 aan Abraham Jansz. Drijver. De molen was toen al enige jaren in bedrijf. Hij heeft gestaan ten westen van de Gouw, nabij het Hanenpad en werd in 1755 gesloopt.
 • Adelaar, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAdelaar, de

  Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok. De windbrief van de balkenzager werd gegeven in juni 1714. De molen heeft op de noordkant van het Langeland gestaan, ten oosten van en nabij de latere Provincialeweg. Hij werd vermoedelijk kort na juli 1812 gesloopt.
 • Arend, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigArend, de

  Houtzaagmolen te Oostzaandam, paltrok. Het bouwjaar is onbekend, evenmin of hij als balkenzager of wagenschotzager in bedrijf is geweest. De molen komt voor in een kaartboek van de Oostzijde uit 1693, iets ten noorden van de latere Magere brug. Verdere gegevens ontbreken.
 • Arend, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigArend, de

  Houtzaagmolen te Gostzaandam. paltrok. Het bouwjaar van de balkenzager is niet bekend; hij wordt voor het eerst vermeld in een assurantiecontract uit mei 1736. Hij heeft gestaan ten westen van de Gouw, nabij het tegenwoordige Kattegat en werd in mei 1770 door brand verwoest.
 • Arend, de Bonteplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigArend, de Bonte

  Houtzaagmolen te Westzaandam, zeskante bovenkruier. De windbrief van de balkenzager werd gegeven in november 1719 aan Cornelis de Bont. De molen heeft gestaan aan en ten oosten van de Watering. Hij werd in 1905 gesloopt, waarna een stoomhoutzagerij met dezelfde naam op zijn erf werd gebouwd.
 • Beer, de Grauweplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBeer, de Grauwe

  Houtzaagmolen te Westzaandam, achtkante Bovenkruier. De in 1604 voor rekening van Dirck Sybrandtsz gebouwde balkenzager wordt beschouwd als de eerste bovenkruier onder de houtzaagmolens. In juni 1834 werd de molen getroffen door bliksem, hij verbrandde echter niet. Hij werd in april 1891 tot stellinghoogte afgebroken en naar Beesel in Limburg vervoerd, waar hij, onder dezelfde naam, als korenmolen werd herbouwd. Daar werd hij in 1944 door oorlogshandelingen verwoest, waarna res…
 • Beer, de Jongeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBeer, de Jonge

  Houtzaagmolen te Westzaandam, bovenkruier. De windbrief van de balkenzager is niet bekend. De molen was vermoedelijk al in 1678 aanwezig; de eerste vermelding dateert uit 1683. Hij heeft gestaan niet ver en ten westen van de latere spoorlijn, en is vóór 1828 door sloop verdwenen.
 • Beer, de Witteplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBeer, de Witte

  Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok. De windbrief van de balkenzager werd gegeven in oktober 1681. Hij heeft gestaan ten oosten van de Watering. nabij het Blauwe Arendspad, het. De laatst bekende vermelding stamt uit 1753, vermoedelijk is hij kort daarna gesloopt.
 • Bijl, de Witteplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBijl, de Witte

  Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok. De windbrief van de wagenschotzager, en latere balkenzager , is onbekend; de eerste vermelding dateert uit 1695. Hij heeft gestaan aan en ten noorden van de Dijksloot van de Westzanerdijk, en werd in 1894 gesloopt.
 • Bleker, de ( I )plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBleker, de ( I )

  Houtzaagmolen en oorspronkelijk volmolen te Oostzaandam achtkante bovenkruier, ook de Klamp genoemd. De windbrief werd gegeven in januari 1646 aan Pieter Jansz. Bleecker. In 1726 werd de molen in een assurantie-contract opgenomen ten name van Klas Klamp Kleijndert. Dit is de eerste vermelding als zaagmolen (
 • Boer, De Gekroondeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBoer, De Gekroonde

  Houtzaagmolen in Koog aan de Zaan, Paltrok.

  De Windbrief van de balkenzager werd gegeven in juli 1720. In 1738 werd hij afgebroken en vervoerd naar Westzaandam, waar hij werd neergezet ter vervanging van de afgebrande paltrok de Jonge Visser van welke molen hij de naam overnam. Hij heeft gestaan waar tegenwoordig de Machinistenstraat is.
 • Dolfijn, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDolfijn, de

  Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok. De windbrief van de (vermoedelijke) balkenzager is onbekend; de eerste vermelding dateert uit 1683. Hij heeft gestaan in het verlengde van het Stuurmanspad, en veranderde in 1808 nog van eigenaar. Verdere gegevens ontbreken.
 • Houtzaagmolensplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoutzaagmolens

  Zie:

  * Houtzagerij * Balkenzager * Houthandel * Juffertje, het * Molenindustrie * Paltrok * Dirk Sybrandsz * Cornelis Cornelisz. van Uytgeest * Wagenschotzagerij
 • Houtzagerijplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoutzagerij

  Het zagen van hout in Houtzaagmolens en later in stoomhoutzagerijen. De Zaanse familiebedrijven in het houtvak hielden zich zowel met de handelskant als met de zagerij bezig; de ontwikkeling van de Zaanse houtzagerij is daardoor niet los te zien van de Zaanse
 • Latten- of veerzagerijplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLatten- of veerzagerij

  Specialistisch onderdeel van de houtzagerij, uitgeoefend in kleine bovenkruiers en later ook wipmolens. Het is niet bekend in hoeveel houtzaagmolens de lattenzagerij is uitgevoerd. Waarschijnlijk waren in ieder geval de 15 wip-houtzaagmolens lattenzagers. Duidelijk is dat de lattenzagerij van mindere omvang was dan de
 • Locomotief, Deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLocomotief, De

  Houtzaagmolen in Koog aan de Zaan, paltrok, ook De Look genoemd.

  De balkenzager werd in 1869 gebouwd, ter vervanging van de bij de aanleg van de spoorlijn gesloopte paltrok De Groene Jager. In 1904 werd hij van zijn standplaats op de hoek van de tegenwoordige Parallelweg en de Hyacintstraat afgebroken en vervoerd naar Oostzaandam, waar hij werd herbouwd op de plaats van de verbrande paltrok
 • Molenindustrieplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMolenindustrie

  Productieve technische bedrijvigheid, uitgevoerd met molens. De Zaanstreek wordt met recht het oudste industriegebied ter wereld genoemd. Vanaf omstreeks 1600 ontwikkelde zich hier een opeenhoping van industriële bedrijvigheid van een tot dan ongekende veelzijdigheid en omvang. Tussen 1575 en 1875 zijn rond de Zaan ongeveer duizend molens gebouwd. Nu, zo'n honderd jaar later, zijn daarvan, naast een drietal polder-watermolens, slechts een dertiental industrie windmolens over.
 • Nachtegaal, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNachtegaal, de

  Houtzaagmolen te Westzaandam, achtkante bovenkruier. De balkenzager werd gebouwd in 1854. In 1898 werd hij van zijn standplaats ten westen van de spoorlijn afgebroken en vervoerd naar Heerhugowaard, waar hij werd herbouwd.

  molen houtzaagmolen
 • Paltrokplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPaltrok

  Molentype, alleen toegepast voor de houtzagerij. De paltrokken, waarvan er meer dan 200 in de Zaanstreek zijn geweest, kenmerken zich door een aan drie zijden open werkvloer (zaaggrond), een geteerd (dus donker) uiterlijk en het feit dat bij het kruien de gehele molenmassa over een rolring wordt rondgedraaid; de paltrok is hierdoor een onderkruier in tegenstelling tot de
 • Smid, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSmid, de

  Houtzaagmolen te Westzaandam. paltrok. De eerste vermelding van de Balkenzager dateert uit 1713. Hij heeft gestaan aan en ten noorden van de Papenpadsloot, ten oosten van de Vaart. en werd in november 1888 door brand verwoest. waama De Rust van 't Vaderland, de van 't Vaderland op zijn plaats werd neergezet en de naam van De Smid overnam. Deze werd in juni 1917 gesloopt.
 • Valk, De Blauwe.plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigValk, De Blauwe.

  Houtzaagmolen in Westzaandam, paltrok. De balkenzager bestond vermoedelijk al voor 1694. De molen stond ten westen van het tegenwoordige NS-station. Zijn sloopjaar is niet bekend.
 • Visserij, De Groenlandseplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVisserij, De Groenlandse

  Houtzaagmolen in Westzaandam, Paltrok, ook de Groenland genoemd.

  De Windbrief van de Balkenzager werd gegeven in september 1717. De molen stond nabij de tegenwoordige straat Groenland, en werd gesloopt in 1894.
 • Visserman, Deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVisserman, De

  Houtzaagmolen in Oostzaandam, Paltrok, ook De Drijver genoemd.

  De eerste vermelding van de Balkenzager dateert uit 1690. De molen stond nabij het Hanenpad. En werd in 1764 gesloopt.
 • Vrede, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVrede, de

  Houtzaagmolen te Oostzaandam, bovenkruier. De Balkenzager werd gebouwd in 1839. Hij werd in mei 1848 door brand verwoest, waarna herbouw volgde. Hij heeft gestaan aan en ten westen van de Gouw, op enige afstand en ten noorden van de Hanenpadsloot en werd in juli 1899 opnieuw door brand verwoest.
 • Wildeboer, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWildeboer, de

  Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok. De Windbrief van de Balkenzager werd waarschijnlijk gegeven in augustus 1718 aan Grietje Wildeboer. Hij heeft gestaan op de zuidkant van het Langeland, ten westen van de Vaan en werd in 1911 gesloopt.
 • Wildeman, de Rodeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWildeman, de Rode

  Houtzaagmolen te Westzaandam, Paltrok. De eerste vermelding van de Balkenzager is uit 1729. Hij heeft gestaan ten westen van de tegenwoordige spoorlijn, dicht bij de Westzanerdijk, en werd omstreeks 1880 gesloopt om plaats te maken voor de stoomhoutzagerij De Ladder Jacobs, die in 1919 door brand werd verwoest.
 • Wildschieter, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWildschieter, de

  Houtzaagmolen te Westzaandam, zeskante bovenkruier, ook De Schieter genoemd. De Windbrief van de Balkenzager werd gegeven in april 1683. Hij heeft gestaan aan en ten oosten van de Zuiderwatering en werd in 1916 tot stellinghoogte afgebroken, waarna een elektromotor werd bijgeplaatst.
 • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/balkenzager.txt
 • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:09
 • (Externe bewerking)