wildschieter

Houtzaagmolen te Westzaandam, zeskante bovenkruier, ook De Schieter genoemd. De Windbriefplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWindbrief

Akte van vergunning tot het bouwen van een windmolen, waarin voorts de bepalingen omtrent het Windrecht waren geregeld.

Windbrieven waren een vereiste voor het bouwen van een molen. Desondanks zijn niet van alle bekende molens ook de windbrieven bekend. Deze zijn vermoedelijk verloren geraakt. In een aantal gevallen was de windbrief van jongere datum dan de molen zelf. De oudst bekende windbrieven met betrekking op de Zaanstreek dateren uit de 16e eeuw.
van de Balkenzagerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBalkenzager

Windmolens tot het zagen van planken en ribben uit boomstammen, als vroegste en lange tijd ook belangrijkste tak van nijverheid in de Zaanstreek. Zoals bekend werd de zagerij met behulp van molens (uitvinding van Cornelis Corneliszoon van Uytgeest) hier het eerst toegepast; voordien werden alle balken, stammen enzovoort met de hand verzaagd. Het totale aantal zaagmolens in de Zaanstreek heeft volgens opgave van
werd gegeven in april 1683. Hij heeft gestaan aan en ten oosten van de Zuiderwatering en werd in 1916 tot stellinghoogte afgebroken, waarna een elektromotor werd bijgeplaatst.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/wildschieter.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:03
  • (Externe bewerking)