banning_dr_cornelis

(Bolsward 1894)

Huisarts te Zaandam, later geneeskundig Hoofdinspecteur van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid. De aan de Oostzijde te Zaandam gevestigde dokter Banning had medicijnen gestudeerd aan de Gemeente-Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde in 1931 aan de Rijks Universiteit te Utrecht op het proefschrift 'De voeding te Zaandam' in 1929/ 1930.

Vermeldenswaard is dat zijn promotor, professor Wolff, als consulterend oogarts verbonden was geweest aan het nog jonge gemeentelijke ziekenhuis te Zaandam; Banning had daardoor eerder al twaalf jaar met hem samengewerkt. Het proefschrift betrof een der eerste onderzoeken inzake het verband tussen voeding en gezondheid. Aanleiding ertoe was, in Bannings eigen woorden: 'de in den laatsten tijd zich sterk ontwikkelende reclamecampagne, opgezet door fabrikanten van en handelaars in alle soorten levens- en genotmiddelen.' Deze studie is mede aanleiding geweest tot zijn benoeming tot Hoofdinspecteur van Volksgezondheid. Met een van zijn stellingen leek hij daarop al te hebben vooruitgelopen: 'Hygiënische maatregelen en beschaving staan tot elkaar in wisselwerking, inkrimping van de organen van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid, teneinde daarop te bezuinigen, is daarom in strijd met de bevordering der volkswelvaart.'

In zijn Haagse functie was hij een belangrijk adviseur van het departement, in de oorlogsjaren heeft hij zich bijzonder beijverd voor extra toewijzingen van voedsel aan zieken.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/banning_dr_cornelis.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:06
  • (Externe bewerking)