basketball

Sport; ofschoon de eerste Zaandamse vereniging reeds in 1960 werd opgericht, duurde het tot 1970 voor er duurzaam in de Zaanstreek kon worden gespeeld. Basketbal, een sport waarbij twee teams van vijf spelers pogen een bal door een circa drie meter hoog aan een bord opgehangen ring (de basket) te gooien, werd in 1891 bedacht door de Canadees dr. James Naismith. Naismith werkte bij het Springfield College, een instelling van de Young Men's Christian Association, die ook in Nederland was vertegenwoordigd. Deze organisatie droeg zorg voor de verdere verspreiding van de sport.

In Nederland werd basketbal voor het eerst in de jaren twintig van de vorige eeuw gespeeld. De eerste Zaanse basketbalvereniging The Windmills werd opgericht in mei 1960. Het zou daarna nog tien jaar duren voordat de vereniging over een goed wedstrijdveld beschikte. Het eerste decennium werden thuiswedstrijden gespeeld (met dispensatie van de bond) in een gymnastieklokaal van het Zaanlands Lyceum, of in de Oude Rai in Amsterdam. Ook de tweede Zaanse vereniging, BV Zaandam, opgericht in 1965, moest hier de eerste jaren van haar bestaan genoegen mee nemen.

Pas in 1970, na de opening van sporthal De Vang, beschikte de Zaanstreek over een volwaardige basketbal-accommodatie. BV Zaandam werd de belangrijkste Zaanse club. Na een opzienbarende opmars door de verschillende afdelingen, speelde de vereniging een tiental jaren in de een-na-hoogste klasse van de competitie van de Nederlandse Basketbal Bond. Basketbal genoot mede hierdoor een zekere populariteit in de Zaanstreek.

Hoogtepunt

Het hoogtepunt kwam in het midden van de jaren zeventig, toen BV Zaandam ongeveer 250 leden had, The Windmills 200, WOV (Winnen of Verliezen, Wormer, opgericht 1964) 50 en Basketiers (Krommenie) eveneens 50. De lagere teams bestreden elkaar in de districtscompetitie van Zaanstreek-Waterland, die later opging in het district Amsterdam.

Basketiers liep beginjaren tachtig leeg en werd, ook al doordat zich geen nieuwe bestuursleden aandienden, opgeheven. Midden jaren tachtig begonnen ook de problemen rond BV Zaandam, welke vereniging werd omgedoopt tot ICL Zaandam (vernoemd naar de sponsor, het computerconcern ICL). Pogingen deze vereniging duurzaam in de hoogste klasse van de basketbalcompetitie te laten uitkomen mislukten. De vereniging kwam in het seizoen 1986-1987 in de eredivisie uit, maar degradeerde. De schuldenlast liep op en in de zomer van 1988 werden alle verenigingsactiviteiten beëindigd. Begin 1989 had WOV 70 leden en The Windmills 200.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/basketball.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)