beaumont

|Heer Jan van Beaumont (tekening van Piet Hein Zijl voor 'Onvoltooid Verleden'](omstreeks 1288- 1356), eigenlijke naam Jan van Henegouwen, Heer van Beaumont. Jan van Beaumont was een zoon van Graaf Jan van Holland en een broer en neef van diens opvolgers, de graven Willem III en IV. Van deze laatsten was hij een toegewijde helper. Van Beaumont leidde als ridder in 1326 een expeditie naar Engeland die tot afzetting van koning Edward II leidde. Ook nam hij deel aan een mislukte veldtocht tegen de Schotten, terwijl hij voorts onder meer tegen de Fransen vocht. In de jaren 1341-'45 verving hij vrij regelmatig graaf Willem IV, die hij in 1345 bovendien vergezelde op veldtochten tegen Utrecht en Friesland. Hij gold als een der rijkste ridders. Als beloning voor zijn trouw aan het gravenhuis ontving hij binnen Henegouwen de heerlijkheid Beaumont (zuidelijk van Charlerois), waaraan hij verder zijn naam ontleende. In 1308 ontving hij onder meer de heerlijkheid Westzaan en Krommenie. Dit was lang niet de enige door hem verworven bezitting en zeker ook niet de voornaamste. Zijn bestuur wordt door historici over het algemeen als zeer verstandig beoordeeld. Zie: Bestuurplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBestuur

Bestuur
en rechtspraak 1.2.2. De gemeentewapens van verscheidene voormalige Zaanse gemeenten bevatten vier klimmende leeuwen. Deze zijn ontleend aan het wapen van Jan van Beaumont.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/beaumont.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:09
  • (Externe bewerking)