Noordwijkerhout, 15 juni 1906 – Leusden, 21 januari 1994

Ds. Rudolph Boeke, van 1936 tot in 1944 predikant van de Hervormde kerk in Krommeniedijk, auteur van het boek Krommeniedijk en zijn kerk (1950). Hij huwde op 25 oktober 1962 met met Marie Helena Lefever.

Rudolph Boeke werd geboren als zoon van Arent Joan Petrus Boeke en Maria Elisabeth Ledeboer. In 1931 werd hij kandidaat in Noord-Brabant. Van 1932 tot 1933 was hij hulpprediker te Culemborg en van 1934 tot '35 te Zwolle. Van 1936 tot 1944 diende hij de gemeente van Knollendam als predikant en van 1944 af die van van Hogebeintum. Hij studeerde ook in Duitsland en Zwitserland, onder andere aan het C.G. Jung-Instituut in Zürich en in Amerika. Boeke was voorganger van de Protestantenbond in Rotterdam.

Hij studeerde aan de Universiteit van Leiden en promoveerde tot doctor in de godgeleerdheid op 27 maart 1957 op een studie over Divinatie met name bij Rudolf Otto. Als promotor trad op prof. dr. L. J. van Holk. Het proefschrift van dr. Boeke gaat, zoals de titel aangeeft, over divinatie. Onder divinatie verstaat men de verwezenlijking van een ongewone, onthullende betrekking in het godsdienstig leven, een bijzonder psychisch vermogen om langs niet-rationele weg tot het wezen der dingen schouwend door te dringen. Sedert de studies van de Duitse theoloog Rudolf Otto over divinatie, wordt deze term in de godsdienst-psychologie gebruikt voor het religieuze kenvermogen, waarmee de mens gebeurtenissen en personen zou kunnen zien als tekenen en openbaringen van het goddelijke en het heilige.

In het eerste hoofdstuk wordt een historisch overzicht van de divinatie en van haar verschijningsvormen gegeven. Het tweede hoofdstuk geeft een beeld van het leven en de betekenis van Rudolf Otto. Hoofdstuk 111 wil een opheldering geven over de gesteldheid van de door divinatie ontwaakte mens. In hoofdstuk IV wordt de geldigheid van de divinatorische visie godsdienst-wijsgerig vastgesteld. In het laatste hoofdstuk (V) geeft de schrijver enige mogelijkheden aan; waar en hoe de divinatorische visie op het terrein van het Christendom theologisch kan worden aangewend. Aan zijn proefschrift heeft dr. Boeke vijftien stellingen verbonden.

In 1972 stichtte hij in Rotterdam het centrum voor godsdienstige contacten Interreligio en een Raad van Religies. In 1981 verbond hij zich aan de pas opgerichte Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen in het Antwerpse Wilrijk. Hij overleed op 21 januari 1994 en werd begraven in Hogebeintum, op de begraafplaats van één van de kerken waaraan hij verbonden is geweest.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/boeke.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:03
  • (Externe bewerking)