boot2

Instituut voor stenografie en machineschrijven te Westknollendam. Het instituut werd opgericht in juni 1938 te Wormerveer, aan de Wilgenkade, door Jb. Boot, die toen al enige jaren les gaf in stenografie. Het pand van het instituut werd tijdens de Tweede Wereldoorlog druk gebruikt door de illegaliteit. In november 1945 werd verhuisd naar een pand aan de Wandelweg. Het instituut breidde nadien aanzienlijk uit met een kopieerinrichting, een accountantskantoor en een afdeling assurantiën.

Rijdende typeschool

Instituut Boot werd in de naoorlogse jaren bezocht door leerlingen van ulo-scholen te Wormerveer, Krommenie en Zaandijk, die machineschrijven wilden leren.

Toen uit verder gelegen gemeenten het verzoek kwam ook daar dergelijk onderwijs te geven, werd in 1953 Boots Rijdende Typeschool opgericht. Twee jaar later reden vijf Volkswagenbusjes met elk 100 schrijfmachines en bemand door drie leraren, door Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht om daar voornamelijk op ulo-scholen lessen in machineschrijven te geven. Door fusies in de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw groeide het instituut verder.

Uitgroei

In 1960 was de kopieerinrichting uitgegroeid tot een complete kantoordrukkerij annex uitgeverij, vooral van door Boot geschreven boeken over machineschrijven, stenografie en middenstandsopleiding (met welke laatstgenoemde opleiding het instituut zich ook bezig hield). Een belendend pand aan de Wandelweg werd aangekocht, waarin de drukkerij werd ondergebracht. In 1961 werd uitgebreid met een kantoormachinehandel. Ook werd een aantal filialen buiten de Zaanstreek geopend.

Afslanking

De gestaag groeiende uitgeverij werd in 1970 overgenomen door uitgeverij Wolters Noordhoff te Groningen, waar in 1987 de door Boot geschreven boeken nog steeds in gebruik waren.

In 1980 begon Boot de ontmanteling van zijn zaak. Drukkerij en instituten werden verkocht. Zoon Bernhard Boot ging verder met uitsluitend het lesgeven in stenografie en machineschrijven. Hij richtte zich hoofdzakelijk op cursisten in Zaanstreek/Waterland. Het personeelsbestand was in 1965 uitgegroeid tot 20 personen.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/boot2.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)