bosboom_piet

Piet Bosboom, fabrieksarbeider, verzetsstrijder en onderduikadres, komt ter wereld in een klassiek Zaans arbeidersgezin. Vader Wolf en moeder Marianne moeten alle zeilen bijzetten om hun zeven overgebleven kinderen, twee overlijden binnen enkele maanden, voldoende eten te geven. Piet, nummer zes van de nakomelingen, wordt na zijn middelbare school arbeider bij de Zaandamse verffabriek Pieter Schoen.

Hij komt uit een strijdbare familie. Vooral zijn joodse vader zet zich gepassioneerd in voor de SDAP en de socialistische vakbond. Piet raakt eind jaren dertig betrokken bij het onderbrengen van Duitse vluchtelingen en gaat na de bezetting door met zijn hulp aan met name joden.

Na de oorlog ontvangt hij tal van onderscheidingen voor zijn verzetswerk, waarmee hij vele tientallen en waarschijnlijk honderden mensen het leven redt. Vreemd genoeg is in de Zaanse oorlogsliteratuur niets te vinden over het illegale werk van Piet Bosboom. Er is sprake geweest van een door de Israëlische overheid bekostigde biografie over de Zaandammer, maar verschil van mening tussen de hoofdpersoon en auteur Leonie Dubenbaum stond een publicatie in de weg.

Bosboom is na de oorlog fysiek en psychisch gebroken. Hij gaat desondanks tot augustus 1945 door met het verzorgen van ‘zijn’ onderduikers, dan nog enkele tientallen. Twee maanden later wordt hij opgenomen in een Aerdenhouts herstellingsoord voor oud-illegalen. In de zomer van 1946 krijgt hij werk aangeboden bij de ambtelijke instelling die zich bezighoudt met het retourneren van joodse eigendommen.

Hij neemt er echter ontslag zodra de mogelijkheid zich voordoet om met het schip Negba een reis te maken naar de nieuwe staat Israël. Een groot deel van de passagiers bestaat uit joodse kinderen die als wees uit de oorlog zijn gekomen. Bosboom neemt dienst in het Israëlische leger en vecht even mee in de onafhankelijkheidsoorlog tegen de Arabische buurlanden. “Ik dacht: dat moet de kroon op mijn werk worden, maar het liep een beetje anders. Ik ben daar op een ochtend tot bewustzijn gekomen in een dorpje, tussen de puinhopen van een huis. Ik had een shock.

Na terugkeer in Nederland biedt warenhuis De Bijenkorf de arbeidsongeschikt verklaarde oorlogsveteraan een baan aan als bedrijfsrechercheur. In 1960 trouwt de inmiddels in Amsterdam wonende Bosboom met Janny Wolf. Zij heeft uit een eerder huwelijk drie kinderen. Ze krijgen er een broertje bij: Ben. In zijn latere leven raakt Piet Bosboom nauw betrokken bij de Stichting 1940-1945 en de liberale joods gemeente. Hij overlijdt in 1998 op 83-jarige leeftijd.

Bron: Erik Schaap

Lees hier het gedetailleerd verslag over het onderzoek dat Erik Schaap verrichte naar de activiteiten die Piet Bosboom als verzetsstrijder ondernam om met name ondergedoken joden voor deportatie te behoeden.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/bosboom_piet.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/09 22:34
  • door jan