brak1

Water dat niet zoet of zout is. Door overstromingen van de zee, kwel (= doorsijpeling) en inlaat van water uit zeegaten kwam brak water in de Zaanstreek veelvuldig voor. Door het terugdringen van de zee invloed wordt het water in de Zaanstreek langzaam zoeter. Maatgevend voor de onderverdeling in zoet, brak en zout is het chloridegehalte van het water. In zoet water komt maximaal 300 milligram chloride per liter voor, in brak water tussen de 300 en 5000 mg. en in zout water meer dan 5000 mg (Noordzeewater: meer dan 18.000 mg). Een aantal plantensoorten is gebonden aan het brak watermilieu (brakwaterflora). Voor de Zaanstreek is Echt Lepelblad de meest karakteristieke soort. Zie: Natuur in de Zaanstreek in de Zaanstreek, zie: Landschap

  • brak1.txt
  • Laatst gewijzigd: 2016/02/22 10:18
  • door corrie