(Wormerveer, 1897 - Zaandam, 1985)

Raadslid en wethouder te Zaandijk. Pieter Brand kwam in 1926 voor de SDAP in de gemeenteraad van Zaandijk. Hij zou, met enkele korte onderbrekingen, veertig jaar raadslid blijven. Kort na zijn intrede werd hij in 1928 wethouder. Hij bleef dat vijf jaar, maar moest in 1933 terugtreden. In dat jaar werd het voor rijksambtenaren in dienst van defensie (Brand werkte bij de Artillerie Inrichtingen) verboden om lid te zijn van de SDAP of het NVV. Nog datzelfde jaar keerde hij echter, op verzoek van de SDAP, als partijloze terug in de raad. Een maatregel van de regering Colijn dwong hem echter in 1935 opnieuw zijn post op te geven.

Toen in 1938 het verbod om lid te zijn van de SDAP voor bij 'defensie' werkzame ambtenaren werd opgeheven, trok wethouder P. Brandenburg zich direct ten behoeve van Brand terug. Met een vierjarige onderbreking tijdens de Tweede Wereldoorlog bleef Brand vervolgens wethouder tot 1968.

Hij was tevens voorzitter van achtereenvolgens de Zaansche Coöperatieve Verbruiks- en Productievereniging De Eenheid (1937-'51), Coöperatieve Verbruiks Vereniging Zaanstreek u.a. (1951-'62) en de Coöperatieve Verbruiksvereniging Zaanstreek-Kennemerland u.a. (1962-'66). Hij was Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/brand.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:03
  • (Externe bewerking)