brandweer_krommenie_krommeniedijk

Handbrandspuit Krommeniedijk nr. 6.

28 juni 1876 omstreeks een 's nacht ontstond door een ongeluk met een petroleumlamp, brand in een arbeiderswoning te Krommeniedijk, die zo snel toenam, dat de bewoners bijna niets van hun goederen, die niet te brandschade verzekerd waren, konden redden. ln weinig tijds was het perceel geheel afgebrand doch het gelukte de brandweer verdere verspreiding te voorkomen en het onmiddellijk daaraan grenzende woonhuis, ofschoon reeds door de vlammen aangetast, voor vernieling te bewaren.

In april 1940 overleed de 75-jarige C. Koomen, commandant van de Krommeniedijker brandweer. Op 21 mei 1940 zou hij 60 achtereenvolgende jaren lid geweest zijn van de plaatselijke brandweer. Dit feit zou op luisterrijke wijze worden gevierd en het lag in de bedoeling dat de oude heer dan tevens zou bedanken als commandant van de brandweer. Dit heeft echter niet zo mogen zijn. Bij de ter aarde bestelling waren tal van voormannen der vrijwillige brandweer van Krommenie tegenwoordig, alsmede de burgemeester als hoofd van de brandweer, welke tevens het woord voerde. Ook door meerderen vertegenwoordigers werd gesproken.

Spuithuis Krommeniedijk

Op 20 april 1940 werd aan de Vereniging Vrijwillige Brandweer een extra krediet verleend groot ƒ 800 ten behoeve van brandweermateriaal te Krommeniedijk. Besloten werd om twee schuilkelders te laten bouwen in het Park en drie op het Gasterrein.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/brandweer_krommenie_krommeniedijk.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)