brandweer_wormer

Vereniging Vrijwillige Brandweer te Wormer. Opgericht 24 november 1922.

Officiële mededelingen bediening brandkranen

Nu de bediening van de brandkranen zomede het beheer van het daarbij behorend materieel definitief door de Raad der gemeente Wormer aan bovengenoemde Vereniging is opgedragen, meent het bestuur het volgende onder de aandacht van de lezers van De Omroeper te moeten brengen.

Het dorp Wormer, alsmede het gedeelte Ringdijk aan de Zaan vanaf de Koninklijke pellerij gortfabriek Mercurius tot aan de Cacaofabriek De Moriaan zijn verdeeld in respectievelijk tien en twee bedieningstrajecten met een totaal van 50 brandkranen. De volgende leden der vereniging zijn belast met de bediening van traject 1 tot en met 10.

 • Traject 1 Knollendammerstraat: Herman Beudeker, Knollendammerstraat 93 en Klaas Saft, Knollendammerstraat 80.
 • Traject 2. Vanaf Over-Zandweg tot einde Zandweg: Cornelis Rem B 32B en Jan Volger, B32a.
 • Traject 3. Vanaf de Schansbrug tot en met Over-Zandweg: Jacob Schoute, B13b en Nicolaas Mak, B 24.
 • Traject 4. Eendrachtstraat, het bebouwde gedeelte van het Zaandammerpad, gedeelte Dorpsstraat tot Schansbrug: Jan Fritz, Eendrachtstraat 6 en Cornelis Grandiek, A 239.
 • Traject 5. Dorpsstraat vanaf de Weverij Van Kleef, tot de pastorie der Geref. Kerk: Willem Klopper, A11313a en Cornelis Jongens A11313.
 • Traject 6. vanaf de Pastorie voornoemd tot de Muziektent: Aris Rem, Middentil en Pieter Steen, A 204.
 • Traject 7. vanaf de Muziektent tot de Ziekeninrichting: Klaas Pot, A 66a en Cornelis Korver, A 193a.
 • Traject 8. vanaf de Ziekeninrichting tot de Doopsgezinde Kerk: Simon Rem Jz., A 184 en Jan Roos Jz. A 57D.
 • Traject 9. vanaf de Doopsgezinde Kerk tot en met de Kerkstraat: S. Beek, achter het Gemeentehuis en Com. Best, A 172.
 • Traject 10. vanaf de Oostertil tot en met Arnoldus de Leeuw: A. Komen, A. 14 en Jan Besse, A. 146A.

Het personeel der fabrieken gortfabriek Mercurius en de Moriaan zal in geval van brand hulp verlenen in de trajecten 11 en 12. Bij de eerstgenoemde bedienaars van elk der trajecten van 1 tot en met 10 bevindt zich het materieel, te weten: 3 x 25 meter slang, standpijp, straalpijp enz, gemonteerd op een wagentje.

Bij begin van brand in een zeker traject zal het aanbeveling verdienen dat de ontdekker(s) zich onmiddellijk in verbinding stellen met de bedienaars der brandkranen in dat traject en het wekken op de wijze zoals vroeger de gewoonte was. De bedienaars zullen zich dan direct met hun toevertrouwde materieel naar de brand begeven en zorgen, indien nodig, dat de bedienaars der aangrenzende trajecten en de Motorspuit ter hulp worden geroepen. Door deze werkwijze wordt te grote toevloed van toeschouwers voorkomen en kunnen de leden der Vrijwillige Brandweer weer ongestoord hun diensten verrichten.

Wormer, 6 augustus 1923.

Namens het Bestuur,

Klaas van het Kaar, Voorzittend Commandant.

Jacobus Molenaar Jr., Secretaris.

Bron: De Omroeper, 15 augustus 1923

 • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/brandweer_wormer.txt
 • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:09
 • (Externe bewerking)