breet_jacob_klaasz

1814 - Haarlem 12 januari 1884

Jacob Klaasz Breet, componist en zanger, broer van papierfabrikeur Cornelis Kz Breet, had geen belangstelling voor het papierbedrijf van de papiermakersfamilie Breet, maar werd zanger en componist.

Jacob Klaasz was het muzikale wonderkind van de familie Breet en verbleef enige tijd aan het hof van Ernst II, de hertog van Sachsen-Coburg und Gotha in Duitsland. Andere bronnen melden dat Jacob Klaasz aan het hof van de Beierse koning Ludwig II, de kleinzoon van Ludwig I, werkzaam zou zijn geweest.

De partituren van zijn muziek bevinden zich in diverse archieven, maar worden zelden uitgevoerd.

,,Moeder en Kind, een romance met accompagnement voor piano-forte, woorden en muziek door de heer J.K.Breet, een verdienstelijk dilettant, die zich reeds vroeger door zijn uitgegeven composities: 1. Marche Militaire; 2. Rêverie du jeune age, valse; 3. Le Plaisir de la Danse, Polka favorite, enz., naam gemaakt heeft. De onderhavige romance, is de eenvoudige en gevoelvolle dichterlijke uitboezeming van een tedere moeder bij haar dierbaar kind; de eenvoudige melodie vertolkt die woorden op een treffende wijze, terwijl zich het accompagnement, ofschoon levendiger en gevoeliger, aan de zang innig aansluit. Moge een algemene erkenning de jeugdige dilettant tot verdere oefening van zijn krachten aanmoedigen.“ Bron: Algemeen Handelsblad 30-08-1852

,,Bij muziekhandelaar Brix von Wahlberg heeft het licht gezien een grand solo voor fluit met begeleiding van piano van onze landgenoot, de Heer J.K. Breet. De muziek, uitsluitend voor dit instrument geschreven, kan zonder grote bezwaren worden uitgevoerd zodat menig dilettant gaarne met deze arbeid van de heer Breet zal kennis maken. Inhoud en vorm doen denken aan menig werk van dien stempel, en hoewel de technische behandeling van het instrument zeer goed in het oog is gehouden, kunnen wij de bekende manier van de Beriot voor zijn vioolwerken uit menige passage proeven.” Bron: Algemeen Handelsblad 11-07-1864

Enkele werken van Jacob Klaasz Breet zijn:

 • Moeder en kind, lied met accompagnement van piano-forte opus 6, voor zangstem en piano-forte,
 • Premier air varié, pour le Violon, avec acct. de Piano Forte,
 • Souvenir des Alpes, een bevallige wals met introductie voor piano,
 • 5 dances, Hommage des compositions, 21 Juin 1870,
 • Marche de Fête - B-Dur, pour le Piano,
 • Introduction, Maestoso, B-Dur
 • Le plaisir de la danse dans les soirs de l'hiver; Polka favorite pour le piano,
 • En avant! — Nouvelle Marche Hollandaise, pour le piano,
 • Grande Marche Victorieuse,
 • Wiege Lied met accompagnement van Piano,
 • Marche Militaire pour le piano,
 • Rêveries du Jeune âge; Valse pour le piano,
 • Grand-Solo pour la Flûte ave accompagnement de Piano Composée.

 • breet_jacob_klaasz.txt
 • Laatst gewijzigd: 2017/11/30 23:02
 • door zaanlander