bridge

Denksport, kaartspel. In de Zaanstreek door ruim duizend personen in verenigingsverband beoefend. Bridge ontstond in de landen ten oosten van de Middellandse Zee en bereikte via Engeland in het begin van de 20e eeuw Nederland. In 1930 werd de Nederlandse Bridge Bond (NBB) opgericht. De sport wordt beoefend door vier spelers (twee teams). De bedoeling is zoveel mogelijk punten bij slagen te behalen.

Aanvankelijk werd bridge in de privésfeer gespeeld. Daardoor duurde het tot 1937 voordat er Zaanse verenigingen werden opgericht: Bridge Club Sans Atout in Assendelft en de Zaanse Bridge Club in Zaandam. In het laatste oorlogsjaar en kort na de bevrijding nam (mogelijk doordat mensen door de avondklok tijdspassering binnenshuis moesten zoeken) het aantal Zaanse bridgeclubs toe. Opgericht werden: Oostzaanse Bridge Club (OBC), Schildersbuurt Zaandam, Wormerveerse Bridge Club (WBC) Koog-Zaandijker Bridge Club (KZBC) en De Wadden (later BC Zaanstad).

In 1951 werd het district Zaanstreek-Waterland opgericht, een van de 28 huidige districten van de NBB. Het district is onderverdeeld in vier klassen. Daarnaast kent de NBB nationale klassen. Slechts eenmaal kwam een Zaanse club kortstondig in een nationale klasse uit (Zaanse Bridge Club, midden jaren zeventig). Vooral in de jaren tachtig groeide de populariteit van de bridgesport sterk, onder meer ten gevolge van tv-cursussen, toenemende vrije tijd en betere lokaliteiten.

BC Zaanstad groeide met ongeveer 130 leden uit tot de grootste Zaanse vereniging, daarnaast kreeg een nieuwe club Bridge Zonder Nicotine circa 100 leden. Begin 1989 bestond het district Zaanstreek-Waterland uit achttien clubs, waarvan negen uit de Zaanstreek kwamen. Daarnaast waren er enige kleinere clubs, die niet bij de NBB waren aangesloten.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/bridge.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:02
  • (Externe bewerking)