buitenhuizen

Backlinks

Dit is een lijst van pagina's die terug lijken te wijzen naar de huidige pagina.

 • Kaag, Deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKaag, De

  Voormalige buitendijkse polder in het Wijkermeer (de noordwestelijke uitloper van het IJ), behorend bij Assendelft. Met Kaag of Koog werd buitendijks land aangeduid.

  In de huidige Wijkermeerpolder herinnert de naam Kagerweg nog aan dit gebied. De Kaag werd evenals de door verlegging van de zeedijk buitendijks geraakte polder
 • Oeververbindingenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOeververbindingen

  Aanvankelijk waren de enige oeververbindingen in de Zaanstreek de dammen in de Zaan en de met roeibootjes gevaren pontveren.

  Wormerdam/Knollendam

  Volgens sommigen was er reeds vroeg een Wormerdam aanwezig, die in het midden van de 14e eeuw werd weggegraven en vervangen door de
 • Zuiderpolderplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZuiderpolder

  Polder in Assendelft, oostelijk en westelijk van de Dorpsstraat en het Zuideinde.

  Met de aangrenzende Noorderpolder is de Zuiderpolder één der vroegst bewoonde delen van de Zaanstreek. De twee polders vormen de Assendelverpolder. Al rond het begin van de jaartelling vestigden zich hier de eerste bewoners, die weer wegtrokken toen de waterspiegel rees en het gebied verziltte. Vanaf de 10e eeuw werd de nog ongedeelde polder vanuit de hoger gelegen duingebieden steeds verder voor bew…
 • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/buitenhuizen.txt
 • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:06
 • (Externe bewerking)