kaag

Voormalige buitendijkse polder in het Wijkermeer (de noordwestelijke uitloper van het IJ), behorend bij Assendelft. Met Kaag of Koog werd buitendijks land aangeduid.

In de huidige Wijkermeerpolder herinnert de naam Kagerweg nog aan dit gebied. De Kaag werd evenals de door verlegging van de zeedijk buitendijks geraakte polder Buitenhuizen (polder), bestuurd door de eigen ingelanden met de schout van Assendelft als dijkgraaf. Bij de inpoldering van het IJ werd De Kaag deel van de Wijkermeerpolder.

  • kaag.txt
  • Laatst gewijzigd: 2016/12/18 12:41
  • door han