kaag

Voormalige buitendijkse polder in het Wijkermeer (de noordwestelijke uitloper van het IJ), behorend bij Assendelft. Met Kaag of Koog werd buitendijks land aangeduid.

In de huidige Wijkermeerpolder herinnert de naam Kagerweg nog aan dit gebied. De Kaag werd evenals de door verlegging van de zeedijk buitendijks geraakte polder Buitenhuizen (polder)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBuitenhuizen (polder)

Voormalige buitendijkse polder, vroeger geheel behorend tot het grondgebied van Assendelft, na de inpoldering van het IJ en het graven van het Noordzeekanaal grotendeels in de IJ-polders bij Spaarndam, dus ten zuiden van het kanaal, gelegen.
, bestuurd door de eigen ingelanden met de schout van Assendelft als dijkgraaf. Bij de inpoldering van het IJ werd De Kaag deel van de Wijkermeerpolder.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/kaag.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)