buitenhuizen

Voormalige buitendijkse polder, vroeger geheel behorend tot het grondgebied van Assendelft, na de inpoldering van het IJ en het graven van het Noordzeekanaal grotendeels in de IJ-polders bij Spaarndam, dus ten zuiden van het kanaal, gelegen.
De aan de noordkant gelegen kleine polder (ongeveer 92 hectare) wordt begrensd door onder andere Assendelver Zeedijk en Noordzeekanaal. Buitenhuizen Was een buitendijks schiereiland in het Wijkermeer en werd een `buitenpolder` in het midden van de 16e eeuw (besluit daartoe: 1522). Het buiten de Zeedijk brengen van de polder verkortte de afstand van deze dijk aanmerkelijk en verhoogde dus de veiligheid. Toen nadien de dijk van Buitenhuizen brak, bleef de Assendelver polder inderdaad voor overstroming gevrijwaard.

De inwoners van het buitendijkse Buitenhuizen vielen onder het bestuur van het Hoogheemraadschap. De Pont Buitenhuizen vaart op de plaats waar vroeger het meest oostelijke punt van de polder lag. Bij de verbreding van het Noordzeekanaal omstreeks 1930 ging enige grond verloren. Verschillende landerijen werden toen verkocht aan de Staat en er vond een verlegging van de Assendelver Zeedijk plaats. Waarbij de Buitenhuizer braak en de Westerbraak werden gedempt. Van oudsher voer vanuit Buitenhuizen een veer over het IJ, dat tot op heden (thans over het Noordzeekanaal) in stand is gehouden. Handelsartikelen uit Haarlem, Leiden en Gouda kwamen hier het Noordhollandse Noorderkwartier binnen. Op één na (een nog aanwezige boerderij) verdwenen de ongeveer dertig panden van de buurtschap bij een verbreding van het Noordzeekanaal omstreeks 1930.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/buitenhuizen.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:06
  • (Externe bewerking)