cornelis_bak_bv

handelskwekerij gevestigd op Dorpsstraat 11B te Assendelft. De kwekerij werd in januari 1929 als eenmanszaak opgericht door de 24-jarige Cornelis Bak. Op de driekwart hectare land die hij op dat moment tot zijn beschikking had begon hij met het telen van groenten, bloemen, bollen en potplanten, waartoe hij zich de eerste jaren beperkte. Zijn eerste kas met een oppervlakte van 500 vierkante meter bouwde hij in 1933; in 1947 werd 500 vierkante meter kas bijgebouwd. Omstreeks 1956 is een begin gemaakt met de Bromelia-teelt. De eerste Bromelia op het bedrijf was de Vriesea splendens. De eerste bloeiende Vriesea splendens werd in 1958 verkocht.

In de jaren daarna is het bedrijf zich gaan richten op de productie en verkoop van jonge planten, mede door succesvolle selecties van Guzmania minor, Vriesea splendens, Aechmea fasciata, Neoregelia carolinae, Tillandsia flabellata, Tillandsia leiboldiana en Guzmania hybriden. Het eenmansbedrijf werd in 1957 omgezet in een vennootschap onder firma, met als vennoten de twee zoons G. Bak en G.J. Bak. In 1973 trok Cornelis Bak zich terug uit het bedrijf, dat toen inmiddels 6000 vierkante meter kassen, op 1,5 hectare grond bezat.

De grond werd in 1977 uitgebreid met 1,5 hectare aanliggend land en twee jaar later werd de naastgelegen kwekerij van grootvader G. Bak, met een oppervlakte van 1,5 hectare, aangekocht. G. Bak verliet het bedrijf in 1981, waarna zijn broer G.J. Bak verder ging als directeur/eigenaar van de per die datum gevormde BV. Corn. Bak B.V. is uitgegroeid tot een groot internationaal bedrijf met meer dan 500 geteelde soorten Bromelia’s en andere tropische planten. Peter en zus Elly Bak vormen de derde generatie van het familiebedrijf dat wereldleider is als veredelaar van bromelia's.

Gasvlam

Van de bestaande kassen zijn de eerste in 1983 en de laatste in 2008 gebouwd. De kassen hebben een totale oppervlakte van 42.000 m2. De kwekerij verwarmt haar 3,3 hectare kas voor een deel met restwarmte van het stortgas van de 1,8 km verderop gelegen stortplaats Nauernaplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVuilstort

Zie: Milieubeheer bij welk trefwoord de ontwikkeling van de reinigingsdienst, de afvalverbrandings-installatie AVI enzovoort zijn behandeld. Hierbij werd niet aangegeven dat op vele plaatsen in de Zaanstreek in het verleden afval is gestort, tengevolge waarvan inmiddels min of meer ernstige bodemverontreinigingen zijn geconstateerd. Stort van huisafval had door de gemeenten sinds omstreeks 1890 plaats op belten; voor en na die tijd werden ook sloten met huisvuil, toen nog voornamelijk…
van Afvalzorg Holding. Dagelijks was een gasvlam te zien bij afvalverwerkingsbedrijf Afvalzorg even verderop. Tijdens vuilverwerking ontstaat gas, een restproduct voor Afvalzorg waarvan beide bedrijven het onnodig vonden om dit zomaar te verbranden. De glastuinbouw heeft het gas immers hard nodig.

Het bleek economisch verantwoord het stortgas voor de kas te gebruiken. Het afvalgas bleek echter niet geschikt voor de ketel op het bromeliabedrijf. De bedrijven zetten door, er kwamen verbrandingsketels bij Afvalzorg en een pijpleiding van 1,8 kilometer waardoor sinds 2012 warm water van de vuilverwerker naar de kweker stroomt. Een derde van de energiebehoefte voor de bromelia’s wordt gedekt door warm water van Afvalzorg. Veel telers wilden ook zo’n warmtenet.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/cornelis_bak_bv.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/09 22:32
  • door jan