Zie Schutterij Het in 1879 door en voor de schutterij opgerichte muziekcorps was waarschijnlijk het eerste fanfaregezelschap in de Zaanstreek (zie ook: Muziek). Het corps werd na betrekkelijk weinig jaren opgeheven, maar heropgericht in 1893. Inmiddels was toen al het initiatief genomen tot enkele andere muziekcorpsen.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/corps.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)