darwinpark

Het Darwinpark is een park in Zaandam (gemeente Zaanstad). Het Darwinpark is de groene long voor een dichtbevolkt stuk Zaandam Zuid-Oost. Het oorspronkelijke ontwerp van het park uit 1970 voldeed niet meer. Het park had weinig sociale functie, het was geen plek waar mensen graag een ommetje maakten, of elkaar ontmoetten. De meeste verbindingen door het park liepen van oost naar west, de kortste weg door het groen. Het Darwinpark was voor omwonenden niet veel meer dan een doorgangs­gebied op weg naar een gezelliger plek.

In het kader van ‘Plannen met Zaanstad’ werd rond de eeuwwisseling besloten om het park op te knappen. Het fundament voor de nieuwe inrichting van het park werd gelegd door de beeldend kunstenaars Nicole van der Heijden en Jaap Velserboer, in hun toekomstvisie op het Darwinpark, het ‘Landart-rapport’ uit 2000.

Eén van de belangrijke ingrepen was de aanleg van een pad door het park van noord naar zuid. Daarnaast kwamen er allerlei toevoegingen aan het park waardoor het veel aantrekkelijker is geworden en een meer sociale functie kreeg. De meest spraakmakende vernieuwing was het aanleggen van vier thematuinen aan de oostkant van het Darwinpark, dicht tegen de woonblokken van de wijk Poelenburg aan.

Zo ontstonden vier bijzondere plekken in het park, elk met een eigen sfeer. Elke tuin is aangelegd rondom een kunstwerk, dat speciaal voor die plek is gemaakt, en in ieder jaargetijde weer een ander aanzicht heeft.

De vier kunstwerken zijn ontworpen door Kees Bierman, een kun­stenaar die gefascineerd wordt door de werking van de tijd, door groeiende natuur, en door het onophoudelijk streven van de mens om die groei in te dammen en in banen te leiden. Zijn werk lijkt vaak op te gaan in de omringende natuur, maar is tegelijkertijd direct herkenbaar als mensenwerk, een ingreep in de natuurlijke omgeving.

In de vier thematuinen van het Darwinpark komt de aanpak van Bierman perfect tot zijn recht. De kunstwerken bestaan uit open constructies van betonijzer. Elke constructie wordt beplant en groeit geleidelijk aan vol. De natuur neemt bezit van de constructies. Elke verandering in de natuur, zoals de wisseling van de seizoenen, geeft de beelden een ander aanzicht. Het zijn kortom ‘levende kunstwerken’. We lopen langs de thematuinen, vanaf de Twiskeweg naar het zuiden, een wandeling die we iedereen aanraden.

Bostuin
Een dicht beplant stukje van het park. Er staan vooral notenbomen en heesters die bessen dragen. Een paradijs voor vogeltjes, zeker in herfst en winter. Toegangspoort tot deze fraaie bostuin is een 8 meter hoge boogcon­structie. In deze imposant hoge poort (symbool van menselijke over­moed?) zijn beuken geplant. De bomen houden hun blad lang vast, zodat de boogconstructie tot in het voorjaar mooi lichtbruin gekleurd is.

Grastuin
In het hoge gras van de grastuin zijn paden gemaaid, loodrecht op elkaar. Daartussen blijft genoeg plek voor de wilde bloemen die hier in de lente voorzichtig mooi staan te wezen, en soms uitbundige bossen vormen. De grastuin moet een lustoord zijn voor vlinders en hommels. Middenin het perk staat op een lichte verhoging een soort hunebed. Deze constructie van Kees Bierman groeit in snel tempo vol met klimop, en blijft het grootste deel van het jaar groen.

Moerastuin
Een merkwaardige tulbandvorm omsluit de centrale poel in de moeras­tuin, die kikkers en salamanders moet trekken. De koepel is beplant met wilde wingerd, een vriendelijke maar hardnekkige klimplant waar­van de bladeren vooral in de herfst prachtig vlammend kleuren. In de winter verliest de wingerd zijn bladeren, en wordt de ijzerconstructie weer zichtbaar door het netwerk van ranken heen.

Watertuin
De merkwaardigste plek in het Darwinpark is de watertuin in het zuidelijkste puntje van het park. Twee eilandjes zijn verbonden door een lange houten steiger, die onder een ‘waterpoort’ door loopt. In deze waterpoort heeft Kees Bierman groene coniferen gedacht. Dit kunstwerk biedt dus door het jaar heen ongeveer hetzelfde aanzicht.

Bron: Het Darwinpark

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/darwinpark.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:06
  • (Externe bewerking)