de_acht_nv_gereedschapmakerij

Gereedschapsmakerij te Wormerveer, opgericht 1 december 1970 door acht ex-werknemers van de toen bijna gesloten blikfabriek van Thomassen en Drijver-Verblifa in Krommenie, gevestigd in een magazijn van de blikfabriek.

Vroegere werkgever nu klant

KROMMENIE, 28 november 1970 — Acht ex-werknemers van de nu bijna gesloten blikfabriek van Thomassen en Drijver-Verblifa in Krommenie zijn in een van hun vroegere werkgever gehuurd pand voor zichzelf een bedrijf begonnen. Ongeveer anderhalf jaar nadat bekend werd dat de blikfabriek in Krommenie, waar destijds 450 man werkten, ging sluiten, zijn acht werknemers baas in eigen bedrijf geworden, een situatie die zij zich twee jaar geleden geen van allen hadden kunnen dromen. Zeker niet tijdens de zeer emotionele periode die volgde op het besluit van het blikconcern T. en D.-Verblifa om de fabriek in Krommenie op te geven.

Officieel start de NV Gereedschapmakerij „De Acht“ zoals de ex-T. en D.-mensen hun bedrijf hebben genoemd, pas 1 december, maar al enkele weken heerst er in de fabriekshal een levendige activiteit. De machines, gekocht van Thomassen en Drijver, zijn al volledig geïnstalleerd en er wordt zelfs al voor opdrachtgevers gewerkt. Cees Bakker (45) uit Wormerveer, een van de acht en belast met de dagelijkse leiding van het bedrijf („leiding moet er tenslotte wezen al zijn we allemaal net zoveel eigenaar”) zit nog wat onwennig op de stoel van ondernemer. Maar aan zijn enthousiasme voor de eigen zaak doet dat niets af.

Integendeel, hij is er van overtuigd dat de onderneming een succes zal worden. „We wensen er gewoon niet aan te denken dat het ook op een mislukking zou kunnen uitdraaien. We zijn dan ook stuk voor stuk bereid er keihard voor te werken. Je hobby’s en liefhebberijen schieten er wel een beetje bij in, maar dat wordt gecompenseerd doordat dit bedrijf je liefhebberij, ,ja zelfs je levensdoel wordt. Het begint nu al lekker te lopen. Over de eerste orders zijn we redelijk tevreden. Soms denken we wel eens: wat stom dat we niet vijf jaar eerder begonnen zijn“.

Ander plan

Het is met de oprichting van het bedrijf van de acht ex-blikmensen een beetje typisch gegaan. In eerste instantie is er een plan geweest een eigen blikfabriekje op poten te zetten. „Bij nader inzien hebben we daarvan afgezien. In de eerste plaats zou een dergelijk bedrijf te grote investeringen hebben gevergd en bovendien is er in Nederland al een vrij groot aantal kleinere blikfabrikanten, zodat we tegen een sterke concurrentie zouden hebben moeten optornen.

Bij één van de ex-werknemers van de Krommeniese blikfabriek, niet behorend tot de huidige acht eigenaars-werknemers — is toen het idee van een eigen gereedschapmakerij geboren”, aldus Cees Bakker. „Wij hebben nu het voordeel dat we beschikken over acht ervaren en all-round gereedschapmakers, mensen die normaal heel moeilijk te krijgen zijn. We leggen ons vooral toe op gereedschappen voor dj metaalverwerkende industrie. We hebben al enkele contacten met afnemers. Daartoe behoort onder andere ook … Thomassen en Drijver“.

Het is trouwens opvallend hoe mild „de acht van Krommenie” nu oordelen over hun voormalige werkgever. Zelfs Evert Beek (44), die als secretaris van de ondernemingsraad van de blikfabriek indertijd harde woorden aan het adres van de directie Aan het grote blikroncern heeft gericht, beziet de zaken nu heel nuchter en zakelijk. Beek is tot 1 januari officieel nog in dienst van de blikfabriek. Maar hij is tevens een van „de acht“. Samen met Cees Bakker en Simon Kuijper (47) vormt hij zo'n beetje het bestuur van het gereedschapfabriekje. Beek: „De emotionele kantjes zijn er zo langzamerhand wel een beetje af. Ik moet zelfs zeggen dat wij van de directie van Thomassen en Drijver-Verblifa een zeer redelijke medewerking hebben gekregen. Vooral voor de betaling van de zeer kostbare machines heeft T. en D. een zeer coulante betalingsregeling met ons getroffen.”

Geld

De NV Gereedschapmakerij „De Acht“ is uiteraard nog niet een zeer kapitaalkrachtig geheel. Begonnen wordt met een kapitaal(tje) van 32.000 gulden. leder van de acht oprichters is dus voor vier mille aandeelhouder. Het geld voor deze kapitaalstorting komt voor het grootste deel uit de bedragen di» betrokkenen hebben ontvangen uit de afvloeiingsregeling van T. en D. Cces Rakker, die over de financiële opzet van zijn bedrijf niet al te veel wil loslaten — „Wij hebben vooral van particuliere zijde veel medewerking ontvangen, ook in de vorm van adviezen” — zegt dat er voor de oprichting van de onderneming uitvoerig contact is geweest met de vakbeweging. „Veel daadwerkelijke steun heeft dat echter niet opgeleverd. Het meeste hebben we zelf moeten doen en doen we ook zelf. We bouwen ons eigen kantoor, installeren en repareren onze eigen machines, houden zelf de administratie bij. Mijn vrouw helpt zelfs 's avonds met het typewerk.“

Zorg

Een punt vervult de acht van Krommenie nu wel met enige zorg. Dat is de huisvesting. Het huidige pand was vroeger een magazijn van de blikfabriek. Thomassen en Drijver probeert echter het hele fabriekscomplex in Krommenie als één geheel te verkopen, inclusief de inmiddels van de rest afgescheiden hal waarin nu de acht opereren. Bakker: Wij wilden ons pand wel kopen, maar daar wilde T. en D. nog niet aan. Wel hebben we de toezegging gekregen dat de T. en D.- directie bij een eventuele koper van het fabriekscomplex erop zal aandringen dat wij in deze ruimte gehuisvest kunnen blijven.” Evert Beek, Simon Kuijper en Cees Bakker, het drietal dat zo'n beetje de leiding heeft over het bedrijf van de acht ontslagen blik-werknemers in Krommenie

Bron: De Tijd 28-11-1970

  • de_acht_nv_gereedschapmakerij.txt
  • Laatst gewijzigd: 2017/04/30 09:09
  • door zaanlander