dienstencentra

Instellingen met het doel de oudere mens zo lang mogelijk in zijn/haar omgeving te laten functioneren. De zeven dienstencentra in Zaanstad zijn sinds 1977 ondergebracht in een stichting, met een centraal bureau aan de A.G. Verbeekstraat te Zaandam. De stichting tracht te bevorderen dat ouderen zoveel mogelijk zelf hun belangen behartigen. Daarbij verleent zij ondersteuning en geeft zij voorlichting over de bestaande voorzieningen. Ook stimuleert zij initiatieven tot nieuwe vormen van hulp en organiseert zij activiteiten op het gebied van bewegingsbevordering, creativiteit en recreatie, terwijl ook regelmatig cursussen worden gegeven.

Voor deze doelen heeft de Stichting elf beroepskrachten (welzijnswerkers) in dienst, enig ondersteunend personeel (conciërges e.d.), terwijl voorts gebruik wordt gemaakt van de hulp van vrijwilligers. Voor zelfstandig wonende ouderen is een alarmeringssysteem ontwikkeld waarmee zij elk moment om hulp kunnen vragen. Via een druk op de knop van een meegedragen zendertje wordt automatisch een hulpverlener gewaarschuwd. Een vorm van dagelijkse controle op het welzijn heeft verder - althans voor de deelnemers - plaats door middel van telefoonketens. Daarbij belt men elkaar 's morgens in een afgesproken volgorde op; bij de ketens zijn vrijwilligers betrokken die poolshoogte gaan nemen als een deelnemer geen gehoor geeft.

De dienstencentra in de Zaanstreek zijn gevestigd te Assendelft (gebouw A3, Dorpsstraat 386 en sinds 1982 in De Gortzak, Schoolkade 17A), Koog (Zuiderkerkstraat 3), Wormerveer (in het in 1980 geopende Rinus Hille-centrum, Stationsstraat 7), Zaandam (in Dirk Prins, begin jaren '70 bij het Mennistenerf aangebouwd, A.G. Verbeekstraat 35) en te Zaandijk (De Boed, in 1972 geopend door W. Drees sr., W. Dreeslaan 1). In Westzaan is geen eigen gebouw maar worden spreekuren gehouden in Dorpshuis De Kwaker.

Zie ook: Bejaardenzorgplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBejaardenzorg

Welzijnszorg specifiek toegespitst op bejaarden; verschoven van particulieren en/of kerkelijke instanties naar de overheid. Bejaardenzorg als aparte welzijnszorg ontstond voor het eerst duidelijk na de Tweede Wereldoorlog. In de 19e eeuw en daarvoor maakte de bejaardenzorg deel uit van de algemene armenzorg (zie:

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/dienstencentra.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:06
  • (Externe bewerking)