Dijk, Johan Hendrik (Jan) van

Oostzaan 4 juni 1918 - Zwijndrecht 25 november 2016

Jan van Dijk 1918-2016

Jan van Dijk was pianist, organist, dirigent, theoreticus en componist. Hij doceerde aan de conservatoria van Rotterdam, Tilburg, Den Haag en Amsterdam, compositie, harmonie, contrapunt, analyse, hoofdvak theorie der muziek. Jan van Dijk was jurylid aan de conservatoria van Gent en Brussel. Hij dirigeerde lange tijd het Gouds Symfonie-orkest, was muzikaal medewerker van dagbladen, tijdschriften en boekpublicaties. Bovendien was Jan van Dijk zeer actief op het gebied van (kunst)onderwijs en (kunst)beleid.

Jan van Dijk studeerde piano aan het conservatorium van Rotterdam bij Jaap Callenbach en studeerde compositie en directie bij Willem Pijper.

Een groot muzikaal oeuvre laat Jan van Dijk na, in totaal 1263 opusnummers w.o.:

 • 18 Symfonieën,
 • 12 Strijkkwartetten,
 • 7 Pianosonates,
 • 75 Sonatines voor piano.
 • Symfonische gedichten - ook voor blaasorkest – o.a. Wallenstein en Breeroo.
 • Koorwerken voor Koor en Orkest. De 150 toongezette Psalmen voor diverse a capella formaties.
 • Solo-concerten waaronder een Concerto voor pianola en orkest.
 • Kamermuziek, soms in ‘vreemde’ bezettingen,
 • Orgelwerken en Werk in het genre 31-toons-muziek.
 • Een uitgebreid beiaard-oeuvre.
 • Menig werkstuk voor amateur-muziek-beoefenaars, goed speelbaar, tot genoegen van deze groep zangers en spelers.

Jan van Dijk ontving:

 • tweemaal de Visser Neerlandia-prijs,
 • de Willem Pijper-prijs,
 • de Cultuurprijs van de provincie Noord-Brabant en
 • de Hertog Jan-onderscheiding van de provincie Noord-Brabant.

Hij was ereburger van de gemeenten Gouda en Tilburg, ere-Meester van de Vrijmetselaarsloge te Gouda.

Jan van Dijk was getrouwd, had een getrouwde zoon, een getrouwde kleinzoon en een achterkleindochter.