duivensport

Ongeveer 460 personen houden zich met de duivensport in de Zaanstreek bezig, waarvan circa 16.000 duiven worden ingezet voor wedstrijden, aangesloten bij 13 verenigingen. De oudste Zaanse vereniging is Postduivenvereniging De Zeppelin uit Zaandam, die in 1909 werd opgericht en in 1910 de Koninklijke goedkeuring verkreeg.

Voor de ontwikkeling en uitbreiding van de duivensport in de Zaanstreek was deze vereniging van groot belang, aangezien tal van verenigingen hieruit voortkwamen. In 1986 telt de Zaanstreek 13 verenigingen: De Zeppelin, De Vlieger, Bevrijde Vleugels, Vitesse, Het Centrum, De Typhoon (allen uit Zaandam), De Postduif, De Koerier en Zaanstreek-Noord (uit Wormerveer), Strijd en Vriendschap (Westzaan), Koog-Zaandijk (Koog aan de Zaan), Krommenie en Omstreken (Krommenie), Snelle Wieken (Oostzaan).

Vliegende Hollander

Vanaf 1952 bestond in Wormer de vereniging De Vliegende Hollander, door ledenverloop en de nabijheid van clubs in Wormerveer werd deze in 1976 opgeheven. Als overkoepelende organisatie van de Zaanse verenigingen fungeert de in april 1931 opgerichte Zaanse Concours Commissie ZCC, die deelneemt in de organisatie van wedvluchten. Deze zijn voor de aparte verenigingen niet te organiseren in verband met de hoge vrachtkosten. Bovendien kan een afzonderlijke vereniging niet genoeg duiven inbrengen om voldoende inleggeld voor aantrekkelijke prijzen te ontvangen.

Hoewel het lidmaatschap van de ZCC nooit verplicht was, zijn alle Zaanse verenigingen aangesloten. Legendarisch voor de Zaanse postduivenliefhebbers was A. Hartog uit Zaandam, die 32 jaar lang het ingewikkelde rekenwerk voor de vluchten uitvoerde. Vanaf 1976 werden de uitslagen van de wedvluchten met behulp van de computer berekend. De resultaten van een vlucht worden vastgesteld door de gevlogen tijd in minuten te delen op de afgelegde afstand. Het aantal vogels waarvan de resultaten daadwerkelijk worden opgenomen bedraagt 20 Uc van alle geloste duiven.

Kenmerkend voor de duivensport in de Zaanstreek is de zuiverheid van de diverse wedvluchten. Vergeleken met andere delen van het land wonen de Zaanse liefhebbers vrij dicht bij elkaar in de buurt, de grootste onderlinge afstand bedraagt acht kilometer. Hierdoor is de invloed van een bepaalde windrichting op de aankomstpunten te verwaarlozen.

Vanaf april

Het vliegseizoen voor de Zaanse duivenliefhebbers begint op de eerste zaterdag van april met de eerste van drie oefenvluchten. Op de laatste zaterdag van april start de eerste wedvlucht vanaf Bergen op Zoom. Bij deze vlucht worden ongeveer 5500 Zaanse duiven ingekorfd. Dit aantal daalt bij wekelijks opvolgende wedvluchten aangezien het af te leggen traject bij elke volgende vlucht langer wordt. De laatste wedvlucht voor de oude duiven, waarvoor kampioenspunten zijn te winnen, wordt gevlogen vanaf Bergerac in Zuid-Frankrijk. De afstand bedraagt 910 kilometer. Ongeveer 1000 Zaanse duiven nemen nog aan deze wedstrijd deel.

Het kweekseizoen begint in februari en de jonge duiven kunnen vliegen als ze zes tot acht weken oud zijn. De wedstrijden voor deze jonge vogels beginnen altijd op de eerste zaterdag van juli. Nog maar zes maanden oud, kunnen deze duiven al een vlucht vanaf Orleans afleggen, een afstand van 550 kilometer, en toch weer veilig hun hok bereiken.

Na de ruitijd van half september tot half november organiseren de diverse Zaanse verenigingen tentoonstellingen. Jaarlijks vindt een tentoonstelling plaats voor alle leden van de ZCC. Hieraan wordt door 750 tot 1000 duiven deelgenomen. De duivenliefhebbers houden eveneens wedvluchten, waarvan de opbrengst voor goede doelen is bestemd. Ook worden er jaarlijks door Zaanse liefhebbers duiven geschonken, die in de wintermaanden in de verkoop gaan. De opbrengst hiervan gaat geheel naar het Koningin Wilhelmina-fonds.

E. Meijer

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/duivensport.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)