Uit Zaandam afkomstige adjudant, die na de omwenteling van 1795 in het Orangistischeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOrangisten

In de Patriottentijd (1780-1787) de ongeorganiseerde partij die streefde naar handhaving van het stadhouderlijk gezag. De orangisten stonden daarbij lijnrecht tegenover de in de Zaanstreek, en ook elders, talrijker patriotten. In de Zaanstreek bestond de aanhang voornamelijk uit de minder betaalden; getuige de relletjes die af en toe plaats hadden, waren er naar verhouding veel orangisten in Krommenie, Assendelft en Oostzaan, wellicht ook in Wormer, terwijl ook het Kalf in Zaandam or…
Krommenie de rust herstelde. Van Hendrik Duyn zijn weinig persoonlijke gegevens bekend. Op 28 januari 1795 zochten de gecommitteerden van Westzaandamplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWestzaandam

Westzaandam, vroegere naam voor het ten westen van de Zaan gelegen deel van Zaandam, dat deel uitmaakte van de Banne van Westzanen. Het dorp is, in tegenstelling tot Oostzaandam, nooit zelfstandig geweest, en dat terwijl het in de loop der geschiedenis in economisch opzicht en wat betreft het aantal inwoners belangrijker werd dan zijn 'overbuur'. De oorzaak van de aanvankelijke, tot 1811 in stand gebleven scheiding tussen West- en Oostzaandam was eenvoudigweg dat de dorpen in versc…
, Koog, Zaandijk en Wormerveer contact met hem. Hij was toen adjudant bij Daendels en was met Krayenhoff, de leider van de omwenteling te Amsterdam, naar de hoofdstad gekomen.

In de Zaanstreek kreeg Duyn het voor elkaar dat de Franse troepen die in de Zaanstreek om inkwartiering verzochten, doorreisden naar hun aanvankelijke bestemming Beverwijk. Op 5 februari bracht Duyn tegen de wil van de bevolking de omwenteling in Krommenie tot stand. Op 3 maart herstelde hij met 40 Franse soldaten de rust in het Orangistische dorp.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/duyn.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)