Koog aan de Zaan, 5 september 1852 - Koog aan de Zaan, 14 oktober 1937

Ericus Gerhardus Duyvis, koopman, zoon van Teewis Duyvis Jansz (1825-1875), werd raadslid tot 1899 en enige jaren wethouder van Koog. Zijn vasthoudende verdediging van de noodzaak tot het beschikbaar stellen van middelen voor het aanleggen van een nieuwe sluis in Zaandam leidde uiteindelijk tot een succes.

Ericus begon zijn loopbaan in de zaak van zijn vader, die zeven windmolens in bedrijf had aan de Hemmesplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHemmes

De Hemmes is een grotendeels braakliggend schiereiland binnen de Zaan, ten zuiden van de Julianabrug en ten noorden van de autosnelweg A8. Het gebied ligt in de wijk het Kalf.

Oorspronkelijk was het een eiland in de Zaan, maar door dempingen is het een schiereiland geworden. Door de ligging aan open water was het voor molens een zeer geschikte locatie. De Hemmes telde acht molens:
, gelegen aan de Oostzijde in Zaandam. Toen hoorde men overal de stampers op het blok vallen als er wind was en was het naargeestig stil langs de schuren en molenlijven, als er geen zuchtje wind in de lucht was. Toen was er geen scherpe tegenstelling tussen baas en knecht. Toen telde de Zaanstreek nog 51 oliefabrikanten; bij zijn tachtigste verjaardag waren er nog zeven over vanwege de komst van het stoomtijdperk. Ooit had Thorbecke bij een bezoek aan de Zaan tot zijn dochter, die bij het bezoek aanwezig was, gezegd dat alle molenwieken schoorstenen moesten worden. En die molenroeden verdwenen. Er zijn fabrieken voor gekomen, waarop de één na de andere kleine molenbaas ten onder ging.

Het grootbedrijf ontstond in deze tijd en werkte in de hand dat de tegenstellingen in het bedrijf verscherpten. Duyvis had stil gehoopt van de laatste molen in het familiebedrijf niet eerder afscheid te nemen. In 1880 gingen de eerste twee onder de hamer. Wat een molen in een jaar produceerde, werd in een fabriek in een week geslagen.

De door vader Teewis gestichte firma, werd opgericht in 1850, maar overgrootvader Teewis (1714-1770) was met één molen al oliefabrikant. Het was een goede tijd, toen de vaders de zoons aan een kleinbedrijf hielpen om zelf de kansen in het leven te wagen. Echter, de bedrijfskosten van de intredende machines waren in het kader van de kleinbedrijven te hoog. Wat uitkomst bracht voor de kleinbedrijven, was de elektriciteit. Die was goedkoop en bood allen weer een kans.

Ook in het openbare leven speelde Duyvis een rol. Gedurende 27 jaren was hij lid van de Zaanlandsche Kamer van Koophandel en Fabrieken, van 1908 tot 1916 lid van het Bureau van de Kamer, waarvan zes jaar voorzitter. Dat in deze periode de bouw van de nieuwe sluis te Zaandam plaats vond en eveneens met belangrijke steun van Handel en Industrie aan de Zaan de bevaarbaarmaking van de Achterzaan ter hand werd genomen, zegt omtrent zijn werkzaamheid voldoende.

In juli 1911, bij de opening van de Nieuwe Zeehaven te Zaandam, was het Prins Hendrik die hem uit naam van de koningin het officierskruis van de orde van Oranje-Nassau opspelde. Bij bijzondere bijeenkomsten van de Kamer werd zijn advies nog altijd hoog op prijs gesteld.

Van 1883 tot 1899 was Duyvis lid van de raad, die hem van 1883 tot 1897 als wethouder benoemde. Bewogen periodes komen in het leven van mensen, die niet langs de kantjes lopen, zelden een enkele maal voor. Als zodanig raakte hij betrokken bij een raadsconflict, waarover hij een brochure het licht deed zien. En was dit wethouderschap reeds niet vrij van bewogenheid, niet minder was dit in de tijd van 1903 tot 1918 toen men hem opnieuw op de zetel in de raad terug bracht en men hem van 1911 tot 1917 het wethouderschap weer toevertrouwde.

Ericus Gerhardus Duyvis overleed in zijn geboorteplaats Koog aan de Zaan op 14 oktober 1937.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/duyvis_ericus_gerhardus.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:02
  • (Externe bewerking)