ecologie

Oecologie, van Grieks oikos = woonhuis, woonplaats en logos = verklaring, leer.

Ecologie is de tak van wetenschap die de betrekkingen van organismen als micro-organismen, planten, dieren en mensen, met hun omgeving bestudeert. De omgeving wordt hierbij in de ruimste zin genomen en omvat zowel de levende als de levenloze omgeving.

Een aantal ecologen heeft getracht een korte definitie te geven, zoals Andrewarthe (1961): 'Ecologie is de wetenschappelijke bestudering van de verspreiding en talrijkheid van organismen', en Krebs (1972): 'Ecologie is de wetenschappelijke bestudering van de interacties die leiden tot de verspreiding en talrijkheid van organismen'.

In de hedendaagse ecologie onderscheidt men de autecologie, dat is de bestudering van het individueel organisme in z'n samenhang met het milieu, de populatie-ecologie, het bestuderen van groepen organismen van één soort, en de synecologie, die de relaties bestudeert die organismen en de levensgemeenschap vormen en dit geheel in verder verband beziet met de levenloze gemeenschap.

Zie voor de ecologie in de Zaanstreek Natuur in de Zaanstreekplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNatuur in de Zaanstreek

Natuur is het totaal der levende organismen, inclusief hun onderlinge relaties. De betrekkingen van organismen (micro-organismen, planten, dieren en mensen) met hun omgeving vormen het studieterrein van de ecologie. In dit artikel wordt vanuit ecologisch standpunt een zo overzichtelijk mogelijke beschrijving gegeven van de natuur in de Zaanstreek. Zie ook:
en Landschapplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLandschap

Een landschap is het totaalbeeld van aan het aardoppervlak waarneembare verschijnselen, dat zich als een zelfstandig geheel onderscheidt.

In veel publicaties wordt, afhankelijk van de specialisatie van de auteur, slechts een beperkt aantal van deze verschijnselen behandeld, zoals reliëf, begroeiing, bebouwing, enzovoort. De kenmerken van het landschap zijn onder meer het gevolg van aan en boven het aardoppervlak opgetreden en (nog) optredende natuurlijke processen, daarnaast werden …
.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/ecologie.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)