ecologie

Oecologie, van Grieks oikos = woonhuis, woonplaats en logos = verklaring, leer.

Ecologie is de tak van wetenschap die de betrekkingen van organismen als micro-organismen, planten, dieren en mensen, met hun omgeving bestudeert. De omgeving wordt hierbij in de ruimste zin genomen en omvat zowel de levende als de levenloze omgeving.

Een aantal ecologen heeft getracht een korte definitie te geven, zoals Andrewarthe (1961): 'Ecologie is de wetenschappelijke bestudering van de verspreiding en talrijkheid van organismen', en Krebs (1972): 'Ecologie is de wetenschappelijke bestudering van de interacties die leiden tot de verspreiding en talrijkheid van organismen'.

In de hedendaagse ecologie onderscheidt men de autecologie, dat is de bestudering van het individueel organisme in z'n samenhang met het milieu, de populatie-ecologie, het bestuderen van groepen organismen van één soort, en de synecologie, die de relaties bestudeert die organismen en de levensgemeenschap vormen en dit geheel in verder verband beziet met de levenloze gemeenschap.

Zie voor de ecologie in de Zaanstreek Natuur in de Zaanstreek en Landschap.

  • ecologie.txt
  • Laatst gewijzigd: 2018/04/01 23:00
  • door zaanlander