Dit is een oude revisie van het document!


Jan. Een der eerste burgemeesters van Zaandam, president-burgemeester van februari 1820 tot januari 1821, maar deel uitmakend van het college van 1815 tot 1828. Er waren in die tijd verschillende burgemeesters (doorgaans vier); wisselend werd een van hen bij koninklijk besluit tot president benoemd. Zij waren inwoners van de stad en bleven naast hun officiële ambt hun beroepsbezigheden uitoefenen. Zo was Jan Even-blij notaris, aanvankelijk te Westzaan (benoemd in 1788), waar hij ook secretaris van de banne en schout was. Dezelfde functies vervulde hij in Uitgeest. Na de vorming van de stad Zaandam ( 181l ) vestigde hij zich aldaar. In 1828 werd hij als burgemeester opgevolgd door J. Vander.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/attic/evenhlij.1454341155.txt.gz
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/06 17:25
  • (Externe bewerking)