Gouda 1761 - Zaandam 9 juni 1836

Een der eerste burgemeesters van Zaandam, president-burgemeester van februari 1820 tot januari 1821, maar deel uitmakend van het college van 1815 tot 1828. Er waren in die tijd verschillende burgemeesters, doorgaans vier; wisselend werd één van hen bij koninklijk besluit tot president benoemd. Zij waren inwoners van de stad en bleven naast hun officiële ambt hun beroepsbezigheden uitoefenen. Zo was Jan Evenblij notaris, aanvankelijk te Westzaan benoemd in 1788, waar hij ook secretaris van de banneplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBanne

Zie: Ban (banne) en Bestuur en rechtspraak 1.2.4.
en schout was. Dezelfde functies vervulde hij in Uitgeest. Na de vorming van de stad Zaandam in 1811 vestigde hij zich aldaar. In 1828 werd hij als burgemeester opgevolgd door Jan Vander.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/evenhlij.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)