excelsior

Dit is een oude revisie van het document!


Geheel Onthouders Zangvereniging te Woimerveer Opgericht op 2 november 1903 en bij Koninklijk Besluit van 10 ok'tober 1910 goedgekeurd. Het koor .stond onder leiding van H. Stolp. cacaobewerker. die het koor veel successen bij concoursen bezorgde. Door het ontbreken van voldoende jeugdleden werd het koor op 10 oktober 1935 opgeheven. Excelsior was aangesloten bij het “Wormerv eers Drankvveer Comite. Zie ook: 'z' Drankbestrijding.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/attic/excelsior.1445263242.txt.gz
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/06 17:33
  • (Externe bewerking)