friki

Filiaal-voortzetting van de firma C. Rep te Oostzaan, import en export van wild en gevogelte, gesloten per 1 december 1974.

De firma Rep werd in 1934 door Cornelis Rep begonnen aan het Zuideinde te Oostzaan. In 1961 werd de onderneming in een naamloze vennootschap omgezet en 1966 gingen de aandelen over naar Pluimveeslachterij Wezep n.v. te Wezep, die later de naam Friki NV zou krijgen en een dochterbedrijf was van:

  • de Nationale Aan- en Verkoopvereniging voor Land- en Tuinbouw Cebeco te Rotterdam,
  • de Cooperatieve Centrale Landbouwvereniging De Handelsraad van de Aartsdiocesane Rooms-Katholieke Boeren- en Tuindersbond G.A. te Arnhem en
  • de destijds grootste pluimveeslachterij van West-Europa, Coöperatieve Pluimveeslachterij G.A. te Boxmeer.

In het Oostzaanse pluimveeslachtbedrijf brak maandag 22 december 1969, vermoedelijk door kortsluiting, een felle brand uit. De schade bedroeg naar een eerste schatting 600 duizend gulden. De productie in het bedrijf, die juist in deze tijd van het jaar een toppunt bereikte, was onmogelijk geworden. Overwogen werd de produktie over te brengen naar andere Friki-bedrijven in Twello en Wezep. Er gingen vrij grote voorraden verloren.

Op 8 april 1970 besluit de NV Friki tot de bouw van een nieuwe fabriek in Oosterwolde die zich zal toeleggen in de export van kippen- en kalkoenrollades, -kroketten en -gehaktballen voor de export naar de Verenigde Staten en Japan.

Vanaf 1 januari 1971 werd het Oostzaanse bedrijf voortgezet te Wezep, later Zevenaar, als filiaal van Friki NV dat per l december 1974 werd gesloten.

Commissarissen en directie van de pluimveeslachterij Friki wilden een vestiging met 75 werknemers in Twello op 1 april 1975 sluiten om nieuwe verliezen te compenseren. Nadat al tweemaal 24 miljoen gulden in Friki werd gepompt door de aandeelhouders moesten meerdere reorganisatieplannen worden uitgevoerd. Na opheffing van het bedrijf in Oostzaan en halvering van het bedrijf in Twello, werden eerder 300 van de 1800 personeelsleden afgevoerd. Het personeelsbestand zou tot 1250 moeten worden beperkt, zo kregen vakbonden na een gesprek met de Raad van Commissarissen en directie te horen.

In 1978 ontstond uit een fusie van NV Friki en het pluimveebedrijf Bekebrede te Barneveld het bedrijf Plukon Food Group, PLUimvee KOmbinatie Nederland.

Zie voor een overzicht van de activiteiten rond Plukon de website Wikipedia.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/friki.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:04
  • (Externe bewerking)