Westzaandams genootschap ter bevordering van de geneeskunde. Het was een van de vele organisaties die in de Patriottentijd ontstonden. Bij het instituut waren niet alleen Westzaandammers aangesloten, maar ook andere Zaankanters. Door onenigheid viel het in 1802 uit elkaar.

Vier jaar later werd een nieuw genees- en heelkundig genootschap opgericht, 'Tot Heijl van 't Menschdom'. Ook deze Zaandamse organisatie bestond slechts een zeer beperkt aantal jaren.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/genees.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:09
  • (Externe bewerking)