Koog aan de Zaan, 30 februari 1922 - Amsterdam, 16 april 1982

Cor Geugjes, communistische voorman uit de Zaanstreek. Actief in het verzet onder de schuilnaam Striker, leider van de illegale CPN in de Zaanstreek, mede-organisator van de februaristaking, na de oorlog bestuurder van de communistische vakbond, de Eenheids Vakcentrale EVC, en directeur van De Waarheid. Gemeenteraadslid in Zaandam en Eerste Kamerlid waar hij zich onder meer bezig hield met financiën, economische zaken, verkeer, defensie, overzeese gebiedsdelen en buitenlandse zaken. Bezocht vaak congressen van zusterpartijen van de CPN. Kwam in december 1957 samen met B. Brandsen in conflict met de CPN-leiding over de door het bestuur genomen maatregelen tegen bestuurder A. Verreijt in Tilburg. Werd daardoor ontheven van zijn functie als directeur van De Waarheid. Nam ontslag als partijbestuurder en Eerste Kamerlid.

Cor Geugjes sloot zich daarop aan bij de Brug-groep, de officiële naam van een bij de Tweede-Kamerverkiezingen van 1959 meedingende lijst van communistische dissidenten, die in het maandblad De Brug hun spreekbuis vonden. De verschijning van De Brug was de vrucht van spanningen die de Communistische Partij Nederland vanaf 1956 beroerden.

Cor Geugjes trad politiek niet meer op de voorgrond. Wel behoorde hij enige tijd tot de redactieraad van het op bedrijfsdemocratie gericht blad Zeggenschap. Hij begon als zelfstandige een handelsfirma en zijn voorkeur ging richting Partij van de Arbeid. Zijn vrouw Betty Geugjes-Zeehandelaar, die lid van het hoofdbestuur van het ANJV en ook van het partijbestuur van de CPN is geweest werd eerst bestuurslid van de Rooie Vrouwen en de Evert Vermeerstichting, en later lid van het bestuur van de PvdA.

Op de website van Erik Schaap valt een fraaie anekdote over Cor Geugjes te bewonderen: “Het bitterste wat CPN-districtsbestuurder Bertus Brandsen me vertelde, ging over de rede die partijbestuurder Cor Geugjes hield over de Sovjetunie als het leidend centrum van de arbeidersbeweging in de hele wereld. De zaal had driftig geapplaudisseerd. Na de pauze ging De Groot er scherp tegen in. Geugjes had een ernstige fout gemaakt. De Sovjet-Unie was niet het centrum maar het middelpunt van alle progressieve krachten. Nog meer applaus. Eenmaal buiten had een toch wat twijfelende Brandsen aan de bleke Geugjes gevraagd of middelpunt en centrum niet hetzelfde waren. Volgens mij ook, had Geugjes geantwoord, ‘maar ik klapte maar mee want anders doe ik net of ik het niet begrijp en dat wilde ik niet.’ Niemand heeft mij ooit beter de aard van het Nederlandse stalinisme uitgelegd.”

In 1982 kwam Cor Geugjes bij een noodlottig ongeval in Amsterdam om het leven.

In 1987 werden in een nieuwbouwwijk van Zaandam straten vernoemd naar Cor Geugjes, Dirk Kleiman en kapelaan Gerrit Groot, Zaanse verzetsstrijders uit de jaren 1940-45. Dirk Kleiman vervaardigde onder meer vervalste papieren voor het verzet, kapelaan Groot had via de kerk aan de Oostzijde de zorg voor onderduikers en Cor Geugjes speelde een belangrijke rol in de illegale CPN en het apparaat van de illegale Waarheid.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/geugjes_cor.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:02
  • (Externe bewerking)