gezondheidszorg:start

 • Voorwoordplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGezondheidszorg

  * Voorwoord * Voor 1800 * 19e eeuw * 20e eeuw

  De gezondheidszorg heeft een lange geschiedenis. De wetenschap der geneeskunde is stap voor stap ontwikkeld en raakte gaandeweg in een stroomversnelling van steeds nieuwe inzichten, ontdekkingen, behandelingswijzen en -technieken, geneesmiddelen enzovoort.
 • Voor 1800plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGezondheidszorg vóór 1800.

  * Voorwoord * Voor 1800 * 19e eeuw * Gezondheidszorg in de 20e eeuw

  Gezondheidszorg vóór 1800.

  1.1. Inleiding. Filosofische geneesheren en heelkundige handwerkers.

  Vóór de 19e eeuw waren de wetenschappelijke kennis, het sociale gevoel en de maatschappelijke organisatie niet toereikend voor een adequate zorg voor de volksgezondheid. Waardevolle geneeskundige ervaringskennis en doeltreffende technieken werden in ons werelddeel evenwel reeds in het klassieke Griekenland beschreven. Hippoc…
 • 19e eeuwplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGezondheidszorg in de 19e eeuw

  * Voorwoord * Voor 1800 * 19e eeuw * Gezondheidszorg in de 20e eeuw

  Gezondheidszorg in de 19e eeuw

  2.1. De Franse bezetters en de hygiëne (1794-1813)

  2.1.1. Vooruitgang door de Franse bezetting

  De Fransen, tezamen met hun Nederlandse medewerkers, bewezen reeds drie jaar na hun komst dat zij vele mogelijkheden kenden om de gezondheid van de burgers te beschermen. Hun denkbeelden stamden uit de 18e eeuw, die der Verlichting. Zij waren gebaseerd op ervaring en onderzoek, op verstandelijk…
 • 20e eeuwplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGezondheidszorg in de 20e eeuw

  * Voorwoord * Voor 1800 * 19e eeuw * 20e eeuw

  Gezondheidszorg in de 20e eeuw

  3.1. Ontwikkelingen van het zorgsysteem in Nederland.

  Bij overheid en vooruitstrevende werkgevers openbaarde zich rond de eeuwwisseling een groeiende aandacht en een gevoel van verantwoordelijkheid voor de zwakken in onze samenleving. Zoals eerder in omringende landen geschiedde werd in ons land een nieuwe sociale wetgeving gericht op bescherming van werknemers tegen gezondheidsbedreigingen in en door hun arbe…De gezondheidszorg heeft een lange geschiedenis. De wetenschap der geneeskunde is stap voor stap ontwikkeld en raakte gaandeweg in een stroomversnelling van steeds nieuwe inzichten, ontdekkingen, behandelingswijzen en -technieken, geneesmiddelen enzovoort.

Bij de voorbereiding van de artikelen over de gezondheidszorg in de Zaanstreek diende zich onmiddellijk de vraag aan of de regionale ontwikkeling van de medische zorg kan worden afgezonderd van de eeuwenlange geschiedenis der geneeskunde in het algemeen. Anders gezegd: kan men de groei naar de huidige stand der lokale gezondheidszorg behandelen zónder aandacht te besteden aan het wordingsproces van de medische wetenschap? Dit werd onmogelijk en zinloos geacht.

Van een specifieke Zaanse gezondheidszorg kan niet worden gesproken, de samenhang van de zorg in onze regio met de internationale toename van medisch kunnen is zo evident dat tot goed begrip van dit onderwerp een meer algemeen overzicht van de geschiedenis der geneeskunde én van maatschappelijke ontwikkelingen noodzakelijk is. Daarvoor is dan ook gekozen; de ontwikkeling van de gezondheidszorg in de Zaanstreek is hierin ingebed; zie de inhoudsopgave.

Het door deze opzet omvangrijke artikel kwam tot stand dankzij samenwerking van enige Zaanse artsen onder redactionele verantwoordelijkheid van Dr. Jan Pieter van Nieuwenhuizeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNieuwenhuize, Dr. Jan Pieter, van

Rotterdam, 13 augustus 1914 - Amersfoort, 28 februari 1996

Dr. Jan Pieter van Nieuwenhuize, van Eerste school- en later bedrijfsarts in de Zaanstreek; arts met grote staat van dienst binnen de besturen van een twintigtal organisaties op geneeskundig gebied. Jan van Nieuwenhuize kreeg zijn opleiding geneeskunde aan de Gemeente Universiteit te Amsterdam, afgestudeerd in 1938. Nadien werd hij reserve-officier van gezondheid bij de landmacht. In 1942 zat hij een …
.

 • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/gezondheidszorg/start.txt
 • Laatst gewijzigd: 2024/07/01 10:25
 • door zaanlander