Per januari 1986 actief geworden stichting, die zich ten doel stelt contacten te leggen tussen mensen met ervaringskennis en mensen die dergelijke kennis nodig hebben. Meewerkenden aan Gilde zijn dikwijls personen die (om wat voor reden dan ook) niet langer dee In emen aan het arbeidsproces. Zij verlenen (indien noodzakelijk tegen onkostenvergoeding) diensten aan mensen die van hun ervaring willen leren. Uitgangspunt van Gilde is ervaringsoverdracht; de Stichting wil niet concurreren met bedrijven of vaklieden, die zich laten betalen voor hun diensten.

In totaal werken circa 15 personen als vrijwilliger voor de Stichting.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/gilde.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:06
  • (Externe bewerking)