Suikerwerkenfabriek te Zaandijk. opgericht in 1912 door A. Goedhart. die aanvankelijk vmchtendessert' van Russische makelij verhandelde. maar na overname van de receptuur dit produkt zelf ging fabriceren. Het bedrijf bleef tot na de Tweede Wereldoorlog van bescheiden omvang. maar het kon - in tegenstelling tot verscheidene andere Zaanse suikerwerkfabrieken - het hoofd boven water houden. Na de oorlog namen produktie en omzet gestadig toe. De leiding was sinds 1942 toevertrouwd aan een zoon van de oprichter. S. Goedhart. die door geleidelijke aankoop van belendende panden de produktieruimte aan de Lagedijk aanzienlijk wist uit te breiden. De laatste nieuwbouw dateert van 19'l2. De vervaardiging van het rijke assortiment is thans grotendeels geautomatiseerd. Het bedrijf telt ongeveer tachtig medewerkers. Het leveringsprogramma bestaat uit enkele honderden soorten snoepjes. waarvan twintig als basis-produkt worden beschouwd. De fabricage is te onderscheiden in vier produktiegroepen. te weten: gomprodukten (op basis van vooral gelatine; bijvoorbeeld gomballen). pectine-produkten [pectine is evenals gem een geleermiddel; bijvoorbeeld vmchtenkoekjes. al of niet voorzien van gen chocoladelaagje). fondant [op basis van suiker) en zetmeel-gelatineprodukten (zoals winegum. hoestmelanges en tumtums). De directie wordt gevoerd door R. Gaus en A. Goedhart. kleinzoon van de oprichter. ln 1989 werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten rnet Klene's Suikerwerkfabriek nv te Hoom. een zeer oude onderneming die tot voor enkele jaren aan de Looiersgracht te Amsterdam was gevestigd. De leveringsprogramrna's sluiten goed bij elkaar aan; vooralsnog zal de samenwerking geen gevolgen hebben voor het personeelsbestand of de plaats van vestiging.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/goedhart.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:03
  • (Externe bewerking)