Stichting te Wormerveer, opgericht tot het behouden van het geboortehuis van de dichter Herman Gorterplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGorter, dr. Herman

Wormerveer 26 november 1864 - Brussel 15 september 1927 Herman Gorter, (portrettekening van M. de Roode-Heijermans) Dr. Herman Gorter, Nederlands letterkundige, geboren in Wormerveer in het later zo geheten Herman Gorterhuis, vooral bekend geworden als dichter. Herman Gorter studeerde klassieke letteren te Amsterdam en promoveerde op het proefschrift 'De interpretatione Aeschyli Metaphorarum'. Hij werd leraar in Amersfoort, maar wijdde zich na 1896 uitsluitend aan letterkunde…
. Nadat de doopsgezinde pastorie aan de Zaanweg door jarenlange verwaarlozing met sloop werd bedreigd. is het de Stichting met veel inspanning gelukt het statige pand te doen restaureren. ln plaats van de vroegere belending. de lelijke zuivelfabriek. zijn naast en schuin achter het 'Hertnan Gorterhuis' daarna enigszins historiserend gebouwde. Zaans aandoende woningen gerealiseerd.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/gorter2.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)