Dit is een oude revisie van het document!


Srirliring Herman. Stichting te Wormerveer. opgericht tot het behouden van het geboortehuis van de dichter Herman Got-ter. Nadat de doopsgezinde pastorie aan de Zaanweg door jarenlange verwaarlozing met sloop werd bedreigd. is het de Stichting met veel inspanning gelukt het statige pand te doen restaureren. ln plaats van de vroegere belending. de lelijke zuivelfabriek. zijn naast en schuin achter het 'Hertnan Gorterhuis' daarna enigszins historiserend gebouwde. Zaans aandoende woningen gerealiseerd.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/attic/gorter2.1445874806.txt.gz
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/06 17:42
  • (Externe bewerking)