Vroeger toeleveringsbedrijf voor de scheepsbouw en hierdoor in de 17e en 18e eeuw vooral in Zaandam van belang. Er werden niet alleen de (zeer zware en vaak enkele meters hoge) ankers gesmeed, maar ook allerlei scheepsbeslag, kaapstanders enzovoort. Door de teloorgang van de Zaanse scheepsbouw zijn ook de gespecialiseerde toeleveringsbedrijven verdwenen.

Enkele ankersmederijen werden nog wel voortgezet als gewone smederij. Toen in de tweede helft van de 19e eeuw, tengevolge van de invoering van stoomkracht, de bouw en reparatie van ijzeren machines tot de opkomst van enkele machinefabrieken leidde, waren de aanvankelijke grof- en ijzersmederijen alle verdwenen of te kleinschalig om van deze nieuwe ontwikkeling te profiteren.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/grof.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:07
  • (Externe bewerking)