hain

Archeologische vindplaats bij Busch en Dam (Krommenie) van mogelijk een Romeinse wachttoren. De Romeinen moeten dit punt tegen het einde van hun offensieve periode (tot 47 na Chr.) bezet hebben gehouden. In l964-'65 gevonden scherven, palissaden en slingerkogels doen vermoeden dat het Hain een militaire vestiging was. Aanvankelijk werd echter aan een heiligdom gedacht. Mogelijk heeft hier ook een vuurbaak nabij de oever van het oude Kromme Ye gestaan. In de archeologie staat het Hain bekend als 'Krommenie 14`. Zie: Archeologieplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigArcheologie

Bestudering en reconstructie van de bewoningsgeschiedenis in de ruimste zin, aan de hand van in de bodem aangetroffen sporen van menselijke activiteiten. In de Zaanstreek heeft de archeologie door opgravingen bij Assendelft en door de bestudering van het daar gevonden materiaal aangetoond dat het gebied reeds 600 jaar voor Christus bewoond was.
2.6.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/hain.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)