haversluis

De Hogendijker- of Jaap Haversluis, een voormalige schutsluis te West-Zaandam tussen de Haven en het Westzijderveld aan het eind van de Vaart, werd, lang 66 voet en breed 15 voet, in 1651 gebouwd als extra sluis, naast de iets oostelijker gelegen Hornersluis. De toegang van het IJ tot de polder Westzaan en omgekeerd werd vooral gebruikt door houtbedrijven in het veld; er werden vooral balken en gezaagd hout geschut. De houten sluis is meermalen vervangen, aangezien het hout van de deuren en de stijlen herhaaldelijk werden aangetast door paalworm. In 1872 werd de Hornersluis bestemd voor het toen opgerichte stoomgemaal De Soeteboom. Daarna werd het IJ drooggemaakt en ontstond daarmede het Noordzeekanaal.

De Jaap Haversluis, genoemd naar de dichtstbij wonende man, werd gesloopt in 1947, maar was reeds overbodig geworden toen in 1939 de Gerrit Haremakersluisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHaremakersluis, Gerrit

De Gerrit Haremakersluis, voormalige schutsluis tussen de Balkenhaven en het Westzijderveld te Zaandam. De eerste paal van de sluis werd op 18 december 1937 geslagen. De sluis werd op 25 juli 1939 geopend ter vervanging van de bouwvallige De Hogendijker- of Jaap Haversluis. Zij werd reeds in 1976 gedempt, lag nog een aantal jaren als merkwaardig object naast de spoorlijn en werd bij de aanleg van de Hemspoortunnel tenslotte in 1988 gesloopt. De sluis werd genoemd naar de …
gereed was gekomen. Deze werd gebouwd toen de Jaap Haversluis te klein was geworden en er een grote achterstand in het onderhoud was.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/haversluis.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:04
  • (Externe bewerking)