Voormalige gereedschaps- en werktuigenindustrie te Zaandam. Het bedrijf was voortgekomen uit het voormalige staatsbedrijf Artillerie Inrichtingen (AI) Inrichtingen. Dit werd in 1973 gesplitst in Eurometaal n.v. bv, de zogeheten 'munitiepoot`, die zich ging bezig houden met de productie van munitie. en Hembrug nv, de 'burgerpoot'. die de productie van gereedschapswerktuigen (slijpbanken, boormachines en draaibanken) op zich nam.

Van meet af aan heeft Hembrug, een staatsbedrijf waarvan Defensie 100 procent van de aandelen bezat, met problemen te kampen gehad. Ontslagen bleven niet uit, ook niet na de ontwikkeling van de elektronisch bestuurde zogenoemde CNC-draaibank. Een reddingspoging van de staat, door in 1982 f 14 miljoen beschikbaar te stellen, haalde niets uit. Sluiting dreigde. In 1983 werd surséance van betaling aangevraagd. Het bedrijf was inmiddels afgeslankt van 300 tot 110 werknemers.

Dat jaar kon Hembrug worden verkocht aan Machinefabriek Figee te Haarlem, met als eigenaar en enig aandeelhouder de in België wonende Nederlander ir. H. Nefkens. De werkzaamheden hadden vanaf dat jaar plaats op het Figee-terrein te Haarlem, waar 50 Hembrug-medewerkers emplooi vonden. De harderij-afdeling van Hembrug - die niet door Figee was overgenomen - werd in 1983 overgenomen door Staalharderij Neve bv te Diemen. Drie van de vijf werknemers behielden hun baan.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/hembrug1.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:06
  • (Externe bewerking)