Voormalige gereedschaps- en werktuigenindustrie te Zaandam. Het bedrijf was voortgekomen uit het voormalige staatsbedrijf Artillerie Inrichtingen (AI)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigArtillerie Inrichtingen (AI)

Producent van munitie te Zaandam, aan het Noordzeekanaal ten oosten van de voormalige Hembrug op de zuidwestelijke hoek van de Voorzaan. De productie van de munitie werd in de jaren 1885-1889 vanuit Delft naar Zaandam overgebracht. Op 1 januari 1973 werd het staatsbedrijf omgezet in een naamloze vennootschap onder de naam Eurometaal nv.
Inrichtingen. Dit werd in 1973 gesplitst in Eurometaal n.v.plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigEurometaal n.v.

Producent van conventionele munitie te Zaandam, aan het Noordzeekanaal ten oosten van de voormalige Hembrug, op de zuidwestelijke hoek van de Voorzaan. Het bedrijf heeft een vestiging en verkoopkantoor in Liebenau, Bondsrepubliek Duitsland en verkoopkantoren in de Verenigde Staten.
bv, de munitiepoot, die zich ging bezig houden met de productie van munitie, en Hembrug nv, de burgerpoot die de productie van gereedschapswerktuigen als slijpbanken, boormachines en draaibanken op zich nam.

Van meet af aan heeft Hembrug, een staatsbedrijf waarvan Defensie 100 procent van de aandelen bezat, met problemen te kampen gehad. Ontslagen bleven niet uit, ook niet na de ontwikkeling van de elektronisch bestuurde CNC-draaibank. Een reddingspoging van de staat, door in 1982 f 14 miljoen beschikbaar te stellen, haalde niets uit. Sluiting dreigde. In 1983 werd surséance van betaling aangevraagd. Het bedrijf was inmiddels afgeslankt van 300 tot 110 werknemers.

Dat jaar kon Hembrug worden verkocht aan Machinefabriek Figee te Haarlem, met als eigenaar en enig aandeelhouder de in België wonende Nederlander ir. H. Nefkens. De werkzaamheden hadden vanaf dat jaar plaats op het Figee-terrein te Haarlem, waar 50 Hembrug-medewerkers emplooi vonden. De harderij-afdeling van Hembrug die niet door Figee was overgenomen werd in 1983 overgenomen door Staalharderij Neve bv te Diemen. Drie van de vijf werknemers behielden hun baan.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/hembrug1.txt
  • Laatst gewijzigd: 2024/05/28 09:06
  • door zaanlander