hercules

IJzeren Amerikaanse windmolen, windmotor met vijzel, in de Kalverpolderplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKalverpolder

Middeleeuwse polder in Zaandam, aan de oostkant van de Zaan en begrensd door Enge Wormer, Wijde Wormer, Braaksloot ('t Kalf) en Poel.

De polder, waarin Haaldersbroek en de na de Tweede Wereldoorlog aangelegde Zaanse Schans zijn gelegen, heet officieel 'Halerbroek of Kalverpolder'. Het ongeveer 200 hectare omvattende gebied is tot de jaren dertig van de 20e eeuw tamelijk geïsoleerd gebleven. Pas toen in 1936 de
aan de ringvaart van de Wijde Wormerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWijde Wormer

Voormalig meer, in 1626, na een eerdere mislukte poging in 1624-'25, drooggemalen en sindsdien een waterschap, dat in de jaren `80 van de 20e eeuw bij de samenvoeging tot het waterschap De Waterlanden werd betrokken. De Wijde Wormer, met een oppervlakte van ongeveer 1514 hectare, is geheel omgeven door een ringvaart, aan de oostelijke zijde na de watersnood van 1825 afgedamd. In het noorden wordt het waterschap begrensd door het voormalige heemraadschap Wormer, Jisp en Neck, in het…
ten noorden van het Kalf. De Hercules reguleert als enige molen de waterstand van deze polder. De grote windmolen is onbemand, zelfrichtend, en werd in 1925 gebouwd als late vervanging van poldermolen De Pinksternakelplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPinksternakel, de

Watermolen te Oostzaandam.

Hij werd gebouwd in 1636, het jaar dat de Kalverpolder werd omdijkt. De naam is een verbastering van pastinaak, een in het wild groeiende wortelsoort. In 1913 werd hij geheel onttakeld en van een oliemotor voorzien. Hij heeft gestaan aan de Kalverringdijk, aan en ten westen van de Poel, en werd gesloopt in 1925, nadat De
.

Deze stond echter op een geheel andere plaats, namelijk aan de Kalverringdijkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKalverringdijk

Zie bij: Kalverpolder.
, benoorden de Poelplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPoel, de (Wormer)

Water ten noorden van Wormer, direct aan de Zaan en overlopend in het Zwet. Het meertje ontstond in de vroege Middeleeuwen en kreeg door afkalving haar huidige grootte. In de 17e en 18e eeuw was de Poel een belangrijke handelsweg, vooral voor in Jisp geproduceerde goederen; geschut werd bij de
. Volgens de auteur Hubrecht Pieter Moelkerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMoelker, Hubrecht Pieter

Brouwershaven 19 oktober 1921 - Ruinen 24 december 2001

Hubrecht Pieter Moelker, amateur-historicus, auteur van een groot aantal artikelen en boeken. Voor de Zaanstreek zijn vooral zijn geschriften over Jisp van betekenis. Moelker studeerde, na de MULO in Zierikzee, staats- en administratief recht. In 1941 begon hij een ambtelijke carrière als volontair op de gemeente-secretarie van Kruiningen; nadien werkte hij in Brouwershaven, Zonnemaire, Noordgouwe, Maasdam, Jisp, …
werd de Kalverpolder bemalen door een bewoonde grondzeiler die de Hemmes zou hebben geheten. Aangezien hij van deze molen geen nadere gegevens omtrent plaats en bouwjaar vermeldt en een molen van die naam in geen enkele andere bron voorkomt, verdient deze vermelding twijfel.

De molen wordt sinds 1992 niet meer gebruikt voor de waterhuishouding. Lees meer over de Hercules op de website van het Zaans Industrieel Erfgoed. Zie ook: Als een Phoenix uit zijn as

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/hercules.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)