IJzeren Amerikaanse windmolen, windmotor met vijzel, in de Kalverpolder aan de ringvaart van de Wijde Wormer ten noorden van het Kalf. De Hercules reguleert als enige molen de waterstand van deze polder. De grote windmolen is onbemand, zelfrichtend, en werd in 1925 gebouwd als late vervanging van poldermolen De Pinksternakel.

Deze stond echter op een geheel andere plaats, namelijk aan de Kalverringdijk, benoorden de Poel. Volgens de auteur Hubrecht Pieter Moelker werd de Kalverpolder bemalen door een bewoonde grondzeiler die de Hemmes zou hebben geheten. Aangezien hij van deze molen geen nadere gegevens omtrent plaats en bouwjaar vermeldt en een molen van die naam in geen enkele andere bron voorkomt, verdient deze vermelding twijfel.

De molen wordt sinds 1992 niet meer gebruikt voor de waterhuishouding. Lees meer over de Hercules op de website van het Zaans Industrieel Erfgoed. Zie ook: Als een Phoenix uit zijn as

  • hercules.txt
  • Laatst gewijzigd: 2018/06/22 13:11
  • door kelvin