historische_vereniging_wormerveer

Opgericht 2002

Historische Vereniging Wormerveer

Geruime tijd voor de viering van het 500-jarig bestaan van Wormerveer als dorpsgemeenschap in 2003, kwam een aantal betrokken Wormerveerders met het initiatief om ter gelegenheid van dit heuglijke feit een boekwerk uit te geven over de historie van dit Zaandorp. Omdat echter de voorbereidingstijd te kort bleek om dit boek te presenteren in het feestjaar, is dit idee losgelaten en hebben de initiatiefnemers zich gericht op het oprichten van een historische vereniging.

Najaar 2002 was één en ander een feit en ging de kersverse Historische Vereniging Wormerveer van start met als belangrijkste doelstelling het blootleggen en openbaar maken van de geschiedenis van Wormerveer in de ruimste zin van het woord. De viering van Wormerveer 500, een half jaar later, legde de vereniging geen windeieren en zo kon nauwelijks een jaar na oprichting het 400e lid genoteerd worden. Tijdens dit feestjaar manifesteerde de vereniging zich ook middels een tentoonstelling, de presentatie van het eerste periodiek en de uitgave van een prent. Een flink aantal actieve leden vonden elkaar binnen enkele werkgroepen die verantwoordelijk zijn voor een aantal activiteiten of evenementen.

WAT DOET DE HISTORISCHE VERENIGING WORMERVEER

De Historische Vereniging Wormerveer (HVW) zet zich al jaren met succes in voor het behoud van de Wormerveerse en West-Knollendamse geschiedenis.

Zo adopteerde de HVW in 2002 de Oude Begraafplaats West aan de Marktstraat in Wormerveer en maakte zij zich sterk voor het behoud van deze historische begraafplaats. De inzet van diverse besturen en een vaste groep enthousiaste vrijwilligers werd in februari 2018 beloond met de toewijzing tot gemeentelijk monument van deze begraafplaats.

Verder speelt de HVW een adviserende rol bij gemeentelijke bestemmings- en bebouwingsplannen en is zij vertegenwoordigd in de werkgroep Advies, Documentatie en Meldpunt Bedreigd Erfgoed van Vereniging Zaans Erfgoed. Op deze manier houdt de HVW zich intensief bezig met zowel het heden als het verleden.

En dan zijn er nog de inmiddels tot een traditie uitgegroeide om het jaar georganiseerde tentoonstellingen over het rijke verleden van Wormerveer en West-Knollendam. Een absoluut hoogtepunt was de tentoonstelling '250 Wessanen en Laan' in 2015, ter gelegenheid waarvan de HVW in eigen beheer een boek uitgaf met interviews van oud-werknemers van genoemd bedrijf. In 2017 volgde de tentoonstelling 'Wormerveer Zuid' en in 2019 'Langs hofjes, paden en pakhuizen'. Daarna gooide corona roet in het eten en moest men noodgedwongen twee jaar een pas op de plaats maken. In 2022 bestaat de HVW twintig jaar en uiteraard zal men hieraan de nodige publiciteit geven. In welke vorm wordt in de loop van dit jaar bekend gemaakt.

De vereniging voorziet in een belangrijke behoefte. Het ledental schommelt begin 2022 rond de 650. Binnen de Wormerveerse gemeenschap is de HVW een belangrijke factor en ook buiten haar werkgebied is zij een niet te onderschatten gesprekspartner wanneer het over zaken als Zaans erfgoed gaat.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/historische_vereniging_wormerveer.txt
  • Laatst gewijzigd: 2022/02/21 12:38
  • (Externe bewerking)