hospice

Hospice De Schelp

Hospice De Schelp is een plek waar inwoners van de Zaanstreek die dat willen de laatste fase van hun leven kunnen doorbrengen, omringd door de liefdevolle zorg van vrijwilligers en verpleegkundigen. Op 11 oktober 2008 opende het zijn deuren aan de Evenwichtsstraat in Krommenie, na een voorbereiding van twee-en-een-half jaar. Het noemt zichzelf een bijna-thuis huis,voor de laatste maanden van het leven. Ook familieleden en vrienden van de gastbewoner moeten zich er n.l. thuis voelen. Zij kunnen op elk moment van de dag of de nacht een bezoek brengen.

In 2005 nam Anja de Vries, geïnspireerd door een persoonlijke ervaring, het initiatief tot de oprichting van De Schelp. De Zaanstreek kende nog geen hospice. Samen met anderen vormde Anja het bestuur, dat uit het niets dit bijna-thuis huis bouwde. Bijdragen van donateurs, fondsen, bedrijven en andere sponsoren waren nodig om de start ervan mogelijk te maken en om de exploitatie rond te krijgen. Daartoe werden door het bestuur veel activiteiten ontwikkeld. De Rotary-serviceclubs zorgen door middel van fundraising voor een grote financiële bijdrage en ook bedrijven, individuele personen en instellingen lieten zich niet onbetuigd. Daarnaast werden er vrijwilligers geworven en geschoold, werd het met de hulp van woningcorporatie Parteon gevonden pand geschikt gemaakt voor vier gastbewoners, werden er twee coördinatoren aangesteld en werden afspraken gemaakt met de regionale zorginstelling, de zorgverzekeraars en de huisartsen. Middels een buurtbijeenkomst en de nieuwsbrief werden alle betrokkenen op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Deze en andere voorbereidingsactiviteiten van het bestuur leidden tot de start van het hospice in 2008.

De Schelp voldoet aan een behoefte

In het eerste volledige jaar - 2009 - verbleven er 41 bewoners in het hospice. De gemiddelde verblijfsduur was 25 dagen. In 2015 verbleven er 58 gastbewoners en was de gemiddelde verblijfsduur 20 dagen. De zorg wordt verleend door een team van verpleegkundigen en een grote groep vrijwilligers onder leiding van twee parttime coördinatoren. Het hospice kan alleen bestaan dankzij vrijwilligers en in 2015 waren er meer dan 80 vrijwilligers actief. Ruim 65 van hen zijn zorgvrijwilliger, de overige vrijwilligers zetten zich in voor de administratie, de tuin, de ict en het klein onderhoud. Naast de vier bewonerskamers, die elk een eigen badkamer hebben, heeft het hospice een woonkamer, een keuken, een serre en een tuin. Voor de betrokken huisartsen wordt jaarlijks een bijeenkomst georganiseerd en met zorginstelling Evean is er eveneens jaarlijks een overleg. Met nieuwsbrieven en het jaarverslag informeert het hospice alle betrokkenen, donateurs en sponsoren over de ontwikkelingen.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/hospice.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:04
  • (Externe bewerking)