P. Endt Gz, en C. Endt hebben de eer in januari 1876 ter kennis te brengen dat zij de houtzagerij en de handel in gezaagde en ongezaagde houtwaren te Zaandam, sedert een reeks van jaren door hun geachte vader, G. Endt, gedreven, van hem hebben overgenomen en deze vanaf 1 februari 1876 zullen voortzetten onder de firma Gebroeders Endt, met verandering van één hunner fabrieken tot stoomzagerij.

De laatst ondergetekende zal zijn houthandel te Wageningen, thans onder de firma Poel & Endt door hem gedreven, eveneens onder de firma Gebroeders Endt voor gezamenlijke rekening continueren ter zelfder plaatse, waar dezelve thans is gevestigd. Dankbaar voor het vertrouwen, zovele jaren aan de beide vorige firma's geschonken, bevelen zij zich verder minzaam aan. P. Endt Gz, en C. Endt.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/houthandel_gebr._endt.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:03
  • (Externe bewerking)