huisnijverheid

Vorm van produktie. door middel van thuiswerk uitgevoerd, soms in loondienst, maar meestal tegen stuksprijzen. In de Zaanstreek is in het verleden van huisnijverheid gebruik gemaakt. Zo kon de omvangrijke zeildoekweverijplugin-autotooltip__default in Krommenie alleen ontstaan dankzij de produktie van vele thuiswerkende boerengezinnen. Ook voor bijvoorbeeld de Sigarenmakerijplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSigarenmakerij

Nijverheid, in de Zaanstreek tussen 1880 en 1940 bedreven. De sigarenmakerij in de Zaanstreek was voornamelijk in Krommenie geconcentreerd. In dat dorp woonden veel ongeschoolde arbeidskrachten, en het handmatig maken van een sigaar vereiste wel enige vakkundigheid maar deze was snel op te doen. Daarnaast waren er ook sigarenmakers in Zaandam. Daar werkten de eersten in de huisindustrie.
en de papierwarenindustrie (zakkenplakkerij) is veel gebruik gemaakt van thuiswerkers. Op bescheiden schaal wordt door het bedrijfsleven nog steeds wel een beroep gedaan op part-time krachten die thuis produktief zijn. Zie: Economische geschiedenisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigEconomische geschiedenis

1. Economische ontwikkeling vóór 1580 (bladzijde 189 en volgende)

2. Economische ontwikkeling van de Zaanstreek in de periode 1580-1800 (bladzijde 192 en volgende)

3. Economische ontwikkeling van de Zaanstreek na 1800 (bladzijde 205 en volgende)

Bij het begin vap elk hoofdstuk is een opgave geplaatst van de behandelde economische sectoren en eventuele andere met het onderwerp samenhangende onderwerpen. Van hoofdstuk 1 treft u de inhoudsopgave hieronder aan. Door midd…
geschiedenis 1. l .3.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/huisnijverheid.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:06
  • (Externe bewerking)