Vereniging, opgericht in 1914 met het doel sociaal-culturele belangen en het verantwoordelijkheidsgevoel van de vrouw als lid van de samenleving te bevorderen, alsmede voorlichting en adviezen te geven op huishoudtechnisch en economisch gebied. De vereniging kiest geen standpunt in levensbeschouwelijke en politieke onderwerpen. Artikelen kunnen door de vereniging worden onderzocht en krijgen bij goedkeuring het predikaat N.V.V.H.

De afdeling Zaanstreek van de vereniging werd opgericht in 1917. Aanvankelijk waren het vooral 'notabele' vrouwen die lid werden; het elitaire karakter van de vereniging bestond ten dele nog steeds, ofschoon in principe iedere vrouw tot de vereniging kan toetreden. Naast het landelijke blad 'Denken en Doen' ontvangen de Zaanse leden van de vereniging voorts het door de afdeling gemaakte maandblad De Zaanse Huisvrouw, dat reeds voor de oorlog ontstond en in 2006 voor het laatst verscheen.

Om de strijd aan te gaan tegen ondeugdelijke huishoudelijke producten, richtte de NVVH in 1926 het 'Instituut tot Voorlichting bij Huishoudelijke Arbeid (IVHA) op. Gelijktijdig hiermee werd het NVVH-keurmerk ingevoerd. Vanaf 1926 liet de vereniging talloze producten testen en gaf daar eventueel haar keurmerk aan: “Goedgekeurd door de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen”. In de jaren 60 van de 20e eeuw werd het instituut ondergebracht in een zelfstandige stichting. Hieruit is de Stichting Keurmerkinstituut Konsumentenprodukten ontstaan, en in 1998 het Keurmerkinstituut.

Voorts organiseerde de afdeling voorlichtings-bijeenkomsten, excursies, lezingen, demonstraties, cursussen, et cetera. In 1984 verzorgde de afdeling een boekuitgave 'De Zaanse Huisvrouw', met door leden bijeengebrachte tips en recepten, als poging om van een aantal Zaanse gerechten de samenstelling en bereidingswijze vast te leggen. Het aantal leden bedroeg in 1990 circa 250; in 1980 waren er nog 500 leden aan de vereniging verbonden.

In 2005 heeft de vereniging haar naam landelijk veranderd in NVVH Vrouwennetwerk, omdat men de naam nogal oubollig vond. Inmiddels is de Zaanse NVVH opgeheven.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/huisvrouwen.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:06
  • (Externe bewerking)