infrastructuur

Oorspronkelijk een militair begrip, thans vooral gebruikt als aanduiding van de toestand der verbindingen te land en te water en met betrekking tot bijvoorbeeld de energievoorziening. In deze zin is de infrastructuur een factor in de economische ontwikkelingsmogelijkheden van een gemeente of streek. De economie van de Zaanstreek berustte vroeger mede op de goede bereikbaarheid over het water. Door een uitgebreid stelsel van waterwegen beschikten alle afzonderlijke molens en andere bedrijven over uitstekende aan- en afvoermogelijkheden. Dit voordeel verkeerde in een nadeel toen het wegverkeer het waterverkeer grotendeels verdrong. De Zaanse infrastructuur (wegen en bruggen) was niet op de veranderende verkeerssituatie berekend en kon slechts met moeite worden aangepast. Dit proces is nog niet voltooid. Zo zal het aantal bruggen over de Zaan binnen enkele jaren verdubbeld zijn ten opzichte van 1930 (en bovendien heeft elk dezer bruggen een grotere capaciteit voor het wegverkeer dan vroeger het geval was). Niettemin kan nog steeds van een achterstand in de infrastructuur worden gesproken. Het tijdverlies van automobilisten die naar of uit de Zaanstreek het Noordzeekanaal moeten passeren is hiervan het meest sprekende voorbeeld. Zie ook Economische geschiedenis geschiedenis 3.9.5. en Economische geschiedenis structuur 1.2. en 2.5.

  • infrastructuur.txt
  • Laatst gewijzigd: 2016/04/23 14:47
  • (Externe bewerking)