inklinking

Bodemdaling (meestal) ten gevolge van ontwatering. Zoals vele andere oorspronkelijke hoogveengebieden in het westen van ons land heeft de Zaanstreek te maken gehad met aanzienlijke inklinking. Deze ontstond nadat men in de Middeleeuwen het hoogveen ten behoeve van akkerbouw (tarwe) ging ontginnen. Daartoe werden vele sloten ter ontwatering gegraven, waardoor de bodempeil daalde en het hoogveen erodeerde tot het huidige laagveen. Het toen ontstane slotenpatroon is in de polders nog steeds voor een deel zichtbaar. In de sindsdien verlopen honderden jaren is de bodem ten minste enkele meters ingeklonken. Sommigen menen dat de klink in totaal 6 meter bedraagt. De bodemdaling tengevolge van inklinking gaat overigens nog steeds door, ook al doordat het polderpeil door extra bemaling laag wordt gehouden om de weilanden toegankelijk te houden voor trekkers en ander materiaal. Zie ook: Landschapplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLandschap

Een landschap is het totaalbeeld van aan het aardoppervlak waarneembare verschijnselen, dat zich als een zelfstandig geheel onderscheidt.

In veel publicaties wordt, afhankelijk van de specialisatie van de auteur, slechts een beperkt aantal van deze verschijnselen behandeld, zoals reliëf, begroeiing, bebouwing, enzovoort. De kenmerken van het landschap zijn onder meer het gevolg van aan en boven het aardoppervlak opgetreden en (nog) optredende natuurlijke processen, daarnaast werden …
2.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/inklinking.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)